Hoppa till innehållet

Ändringar av användningssyftet

Ändring av användningssyftet med en byggnad eller en del av denna kräver alltid tillståndsprövning. Ändringar av användningssyften är i regel bygglovspliktiga projekt. Tillstånd söks elektroniskt via tjänsten Lupapiste.

Typiska tillståndspliktiga ändringar av användningssyften är:
1.En lägenhet som har varit i en annan användning återställs till bostad.
2.En butik ändras för kafé- eller restaurangsbruk.
3.Ett annat utrymme ändras för bostadsbruk.
4.En bostad tas i kontorsbruk
5.Ett annat utrymme ändras för daghemmetbruk.

Byggnadstillsynen bedömer förutsättningarna för beviljande av bygglov genom att undersöka om ändringsprojektet ifråga följer detaljplanen och författningarna.

Man kan bekanta sig med detaljplanen vid Helsingfors geoinformationsservice på webben.

Finlands byggbestämmelsesamling, markanvändnings- och bygglagen samt -förordningen är de viktigaste regelverken som ska följas vid ändringsprojekt. Regelverken finns att få på miljöministeriets webbplats.

Vid ändringsprojekt blir man stundom tvungen att överväga om man kan göra undantag från bestämmelserna om till exempel tillgänglighet. Mindre undantag bedöms i samband med att bygglovet beviljas. Om undantagen är större än så bedöms om ett separat undantagsbeslut ska fattas.

Se även sidan Restauranger och uteserveringsområden.

Tillgängliga språk:

finska, svenska

Uträtta ärenden:

Verksamhetsställen och kontaktinformation:

Verksamhetsställen som hör till tjänsten:

För tjänsten svarar:

Stadsmiljösektorn


Suomeksi » | På svenska