Hoppa till innehållet

Bygglov för ändringar i våtrum

Med våtutrymmen avses utrymmen med riklig hantering av vatten och som ska förses med golvbrunnar (bland annat tvättrum och bastuutrymmen). Kök, grovkök och toaletter är inte våtutrymmen.

Projektet avgör om ändringsarbetena i våtutrymmena är tillståndspliktiga. Genom att presentera planerna för ändringsarbetet för byggnadstillsynsverket kan man kontrollera tillståndsförfarandet.

Projekt för sanering och utvidgning av existerande våtutrymmen är helt och hållet befriade från tillståndspliktighet. Bygglov krävs ändå om byggnaden inuti är skyddad eller hälsovårdsmyndigheten har fastställt fukt- eller mögelskador som kräver omfattande undersöknings- och reparationsåtgärder.

Se anvisningar Z-utlåtande för mindre byggnads- och hustekniska åtgärder och Bygglov för ändringar i våtrum (på finska).

Tillgängliga språk:

finska, svenska

Uträtta ärenden:

Verksamhetsställen och kontaktinformation:

Verksamhetsställen som hör till tjänsten:

För tjänsten svarar:

Stadsmiljösektorn


Suomeksi » | På svenska