Hoppa till innehållet

Reklamtillstånd

Tillstånd för reklamanordningar behandlas i allmänhet som åtgärdstillstånd. För att uppnå ett slutresultat av god kvalitet och för att kunna hantera tillståndsprocessen är det viktigt att man anlitar en yrkeskunnig planerare.

För en fastighet där det behövs reklamplatser för flera aktörer krävs att man utarbetar en generell plan för reklamanordningar. Om fastigheten har en generell plan behöver man i allmänhet inte söka om ett nytt tillstånd när en enskild hyresgäst byts ut. Den generella planen anger även övriga anordningar, till exempel belysningsarmaturer och skyltar.

För anordningar för utomhusreklam som återkommande placeras på allmänna områden i Helsingfors ska man ansöka om modellgodkännande och först efter det om enskilda platser för anordningarna.

Reklamanordningarna har utvecklats och blir alltmer digitala. Placering och anpassning av ny teknik till stadsbilden kräver alltid en bedömning från fall till fall.

Utan åtgärdstillstånd får man på väggar montera reklamanordningar som är förenliga med stadens byggnadsordning (9 § och 21 §). Under reklamanordningar ska ett fritt utrymme på minst 2,5 meter för passage. Det behövs heller inget åtgärdstillstånd för placering av a-stativ, men placeringen av dem ska följa de placeringsprinciper som anges på sidan A-ställ.

Tillgängliga språk:

finska, svenska

Uträtta ärenden:

Verksamhetsställen och kontaktinformation:

Verksamhetsställen som hör till tjänsten:

För tjänsten svarar:

Stadsmiljösektorn


Suomeksi » | På svenska