Hoppa till innehållet

Hälso- och sjukvårdstjänster för invandrare

Personer som behöver brådskande sjukvård har rätt till vård oavsett medborgarskap. Rätten till övriga hälsovårdstjänster fastställs alltefter hurdant uppehållstillstånd personen som kommit till Finland från utomlands har.

Hälsovårdstjänster för asylsökande ordnas av asylförläggningar i samarbete med kommuner eller andra serviceproducenter. Personer som fått uppehållstillstånd och som har en permanent boendekommun i Finland har rätt till social- och hälsovårdstjänster även om de inte är finska medborgare.

Kommuner ordnar invandrare hälsovårdstjänster, där experter som är insatta i integration och specialfrågor när det gäller invandring gör mångprofessionellt samarbete. Man söker sig till dessa tjänster via hälsovårdscentralen.

Tillgängliga språk:

finska, svenska

Verksamhetsställen och kontaktinformation:

För tjänsten svarar:

Social-, hälsovårds- och räddningssektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »