Hoppa till innehållet

Seniorhållplats-grupper vid servicecentraler

Om du vill få hjälp med ensamhet, ångest eller lindrig depression kan Seniorhållplats-gruppen vara något för dig.

Seniorhållplatsen är en terapeutisk diskussionsgrupp där du kan dela med dig av dina erfarenheter, känslor och tankar och hitta nya synvinklar. Varje deltagare får utrymme och möjlighet att tala. Samtalen är konfidentiella. Seniorhållplats-gruppen är också en möjlighet att få nya vänner.

Gruppen träffas en gång (1,5 h) i veckan, sammanlagt 15 gånger. Varje vecka har ett nytt tema.

Du träffas med ledaren privat innan du deltar i gruppverksamheten. Under mötet utreder ni om gruppen skulle kunna vara av hjälp för dig i din livssituation. Grupperna leds av utbildade ledare från HelsingforsMission.

Servicen är avgiftsfri.

Servicen erbjuds på servicecentralerna i Kampen, Kinaborg, Norra-Haga och Tölö.

Förutsättningar för användning:

Servicen är avsedd för Helsingforsbor över 60 år.
Du måste ha ett giltigt servicecentralkort.

Tillgängliga språk:

finska

Läs mer:

Verksamhetsställen och kontaktinformation:

För tjänsten svarar:

Social- och hälsovårdssektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »