Hoppa till innehållet

Uppsökande närarbete

Socialhandledarna och sjukskötarna inom det uppsökande närarbetet jobbar som arbetspar på gator, i köpcentra och i övriga offentliga och halvoffentliga miljöer. Arbetet genomförs bland bostadslösa som sover utomhus och personer som inte omfattas av tjänsterna. Verksamhetsområdet är hela Helsingfors.

Medarbetarna ger råd och vägledning till personer som behöver hjälp och ärenden kan behandlas utan tidsbokning och anonymt. En preliminär bedömning av situationen görs på gatan och vid behov hänvisas klienten till tjänsterna.

Det uppsökande närarbetet fäster uppmärksamhet vid företeelser i området och tar emot orosanmälan om företeelser och enskilda människors livssituationer. Arbetet görs i huvudsak under tjänstetid.

Förutsättningar för användning:

Tjänsten är avsedd för alla hjälpbehövande i Helsingfors.

Tillgängliga språk:

finska, svenska, engelska

Verksamhetsställen och kontaktinformation:

För tjänsten svarar:

Social-, hälsovårds- och räddningssektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »