Suoraan sisältöön

Hjälpande händer från frivilligverksamheten inom handikappservicen

Volontärer deltar i olika grupper och gör det möjligt för klienterna att aktivt delta i gruppverksamhet som kan vara till exempel konst, bakning, motion, musik eller berättelser.

Klienten och handledarna kommer tillsammans överens om träffarna. Verksamheten kan vara tillfällig eller regelbunden och äga rum på ett aktivitetscenter vardagar kl. 9.30-11 eller kl. 13-15.

Många klienter behöver hjälp och stöd för att kunna delta i verksamheten. Volontären förstärker klientens deltagande i gruppen. Väntetider blir kortare och klienten får stöd i sina aktiviteter.

Volontären får i sin tur erfarenhet av ledarverksamhet och blir på gott humör.

Ansvarspersonen som man ska meddela om något händer är ledaren eller kontaktpersonen för frivilligverksamheten.

Förutsättningar för användning:

Normal förmåga till växelverkan

Tillgängliga språk:

finska

Verksamhetsställen och kontaktinformation:


Suomeksi » | På svenska | In English »

DELA