Hoppa till innehållet

Krisinkvartering

Om inget annat boendealternativ är tillgängligt, utreder man om kriterierna för beviljande av krisinkvartering uppfylls.

Krisinkvartering är ett tillfälligt boende, som i regel tar 1-3 månader. Under krisinkvarteringen letar serviceproducenterna Luona Oy, Sinivida och Katto-Kodit tillsammans med klienten fram en hyresbostad för en mellanperiod. Om boendet fungerar utan problem, kan man få en permanent hyresbostad via serviceproducenten. Krisinkvartering utförs även som Helsingfors stads egen verksamhet; på Lovisagatan finns bostäder för familjer och på Konduktörsgränden finns bostäder för ensamstående och par.

Du kan anhålla om servicen via enheten för socialt arbete för vuxna.

Boende i krisbostad är självständigt boende. Bostäder för personer med funktionshinder erbjuds inte.

Under krisinkvarteringen måste man betala av eventuella hyresskulder.

Tjänsten är avgiftsfri för klienter hos serviceproducenten och baserar sig på hyresavtal då verksamheten är stadens egen, vilket betyder att klienten själv ska betala hyra för sitt boende.

Förutsättningar för användning:

Krisinkvarteringsklienter är klienter inom socialt arbete för vuxna.

Krisinkvartering är en boendelösning som i enlighet med socialvårdslagen beviljas i sista hand i akuta situationer av bostadslöshet som orsakar allvarliga problem.

Helsingfors krisinkvartering erbjuder inte inkvartering för akuta missbrukare eller personer som lider av allvarliga psykiska problem.

Tillgängliga språk:

finska, svenska, engelska

Verksamhetsställen och kontaktinformation:

För tjänsten svarar:

Social- och hälsovårdssektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »