Hoppa till innehållet

Krisinkvartering

Tillfälligt boende är en del av socialvårdens boendetjänster. Servicen baserar sig på socialvårdslagen. Tillfälligt boende ordnas för personer som behöver kortvarig och brådskande hjälp vad gäller boende.

Tillfälligt boende räcker vanligen mellan en och tre månader. Om inget annat boendealternativ är tillgängligt, utreder man om grunderna för beviljande av tillfälligt boende uppfylls.

Tillfälligt boende ordnas som köpt tjänst i lägenheter som ägs av Luona Oy och Pääkaupungin turvakoti ry. Ytterligare har Helsingfors stad lägenheter avsedda för tillfälligt boende runtom i Helsingfors.

Du kan ansöka om tillfälligt boende via regionala enheter för socialt arbete för vuxna. Socialhandledaren och socialarbetaren bedömer servicebehovet tillsammans med klienten och skapar ett förslag till arbetsgruppen för tillfälligt boende, som samlas två gånger i veckan.

Under tillfälligt boende hjälper vi klienten att hitta en lägenhet för övergångsperioden eller genast en långvarig hyresbostad.
Tillfälligt boende är självständigt boende. Om klienten har hyresskuld hjälper vi klienten att göra upp en betalningsplan för att betala bort skulden. Tillfälligt boende erbjuds inte till klienter med akuta problem med missbruk och/eller allvarliga psykiska problem.

Förutsättningar för användning:

Klienterna inom tillfälligt boende är klienter hos socialt arbete för vuxna. Tjänsten är avgiftsfri för klienterna. Som stadens egen verksamhet ordnas tillfälligt boende utifrån ett hyresavtal och då ska klienten själv betala hyran för sitt boende.

Tillgängliga språk:

finska, svenska, engelska

Verksamhetsställen och kontaktinformation:

För tjänsten svarar:

Social-, hälsovårds- och räddningssektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »