Hoppa till innehållet

Utbildning av närståendevårdare (Funktionshindrade)

Syftet med utbildningen av närståendevårdare är att stödja och utveckla de personers färdigheter som ska bli närståendevårdare.

Utbildningen kan tangera till exempel frågor som gäller närståendevårdarens ställning och välbefinnande, samarbete mellan kommunen och närståendevårdaren samt å andra sidan frågor om assistens och grunderna i omsorgsarbetet. (Med hjälp av utbildningen kan man bidra till vårdens kvalitet och säkerställa att närståendevårdarna tillämpar sådana verksamhetssätt som upprätthåller och främjar vårdtagarnas funktionsförmåga.)

Ansvariga för utbildningen av nya närståendevårdare under 65 år är arbetarna för stödet för närståendevård inom handikapparbetet. Utbildningar ordnas 4-5 gånger om året med varierande teman, såsom parförhållande, kamratstöd, social- och hälsovårdstjänster och hur närståendevårdaren kan orka i sitt arbete. Närståendevårdare får en inbjudan till utbildningen och de ska anmäla sig till den via den egna arbetstagaren inom stödet för närståendevård.

Kommunen har som uppgift att ordna utbildningen. Då kan även andra aktörer, såsom en organisation, ansvara för det praktiska genomförandet.

Förutsättningar för användning:

Kommunens skyldighet att ordna utbildning för närståendevårdare som ingått ett avtal om närståendevård. Utbildningen riktas i första hand till nya närståendevårdare.

Tillgängliga språk:

finska

Verksamhetsställen och kontaktinformation:

För tjänsten svarar:

Social-, hälsovårds- och räddningssektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »