Hoppa till innehållet

Socialhandledning för barnfamiljer

Socialhandledningen för barnfamiljer är rådgivning och handledning för familjer med barn under 17 år. Vi stöder din familj vid utmaningar i föräldraskapet samt i frågor som gäller barnuppfostran och relationer mellan familjemedlemmar.

Kontakta oss när vardagen känns tung och du vill diskutera till exempel

- barns och ungdomars dagsrytm, sömn, trotsåldern, puberteten eller sättande av gränser

- bekymmer som rör barns och ungdomars skolgång eller fritid

- föräldraskapet och din egen förmåga att orka

- förändringar i er livssituation, till exempel att en familjemedlem blir allvarligt sjuk eller att föräldrarna separerar

- tjänster för barnfamiljer.

En socialhandledare träffar din familj hemma hos er eller på någon annan plats som ni kommer överens om. Hen planerar antalet träffar och innehållet i dem tillsammans med er. Socialhandledaren samarbetar vid behov med annan personal som stöder er familj.

I våra tjänster ingår familjearbete för romer samt grupperna Sömnhandledning och Iloa varhain (glädje tidigt), som är avsedda för spädbarnsfamiljer.

Du kan kontakta oss i Maisa, med webbformuläret Jag behöver hjälp eller genom att ringa socialhandledningen för barnfamiljer.

Skicka ett meddelande i Maisa genom att välja Socialvård > Ansökan om/kontakt med tjänster för barnfamiljer. Vi svarar inom tre vardagar. Om vi inte kan nå dig per telefon, svarar vi dig i Maisa.

Du kan även skicka ett meddelande med webbformuläret Jag behöver hjälp. Vi svarar inom tre vardagar, i första hand per telefon.

Socialrådgivningen för barnfamiljer betjänar dig på +358 9 310 15454 vardagar kl. 9-12. Vi betjänar dig även på engelska. Vi betjänar dig på svenska på samma nummer måndagar kl. 9-12.

Tjänsten är kostnadsfri och frivillig för dig.

Förutsättningar för användning:

Barnfamiljer som behöver stöd, handledning och rådgivning.

Tillgängliga språk:

finska, svenska

Uträtta ärenden:

Verksamhetsställen och kontaktinformation:

För tjänsten svarar:

Social-, hälsovårds- och räddningssektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »