Suoraan sisältöön

Parterapi

Parterapin är avsedd för barnfamiljer där föräldrarna har problem i sitt parförhållande.

Målet med arbetet är att utreda och vårda parförhållandet med hjälp av psykoterapins verktyg. I praktiken kan arbetet innebära bedömning, rådgivning och psykoterapeutiskt stöd eller mer långvarig parterapi.

Problemen kan bestå av till exempel kriser i parförhållandet vid olika utvecklingsskeden i familjen, interaktions- och kommunikationsproblem i parförhållandet, otrohet och hot om skilsmässa samt problem med ombildade familjer.

Man kan uppsöka tjänsten vid enheten för parterapi.

Tjänsten är avgiftsfri för klienterna.

Förutsättningar för användning:

Barnfamiljer där föräldrarna har problem i sitt parförhållande.

Tjänsten är avsedd för helsingforsbor.

Tillgängliga språk:

finska, svenska

Läs mer:

Verksamhetsställen och kontaktinformation:

För tjänsten svarar:

Social- och hälsovårdssektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »

DELA