Hoppa till innehållet

Terapeutiskt arbete med spädbarnsfamiljer

Inom det terapeutiska arbetet med spädbarnsfamiljer stöder och vårdar man familjer som ska få barn eller som har barn under ett år, och som har bekymmer med interaktionen med spädbarnet. Du kan ansöka om terapeutiskt arbete med spädbarnsfamiljer tidigast vid 20 graviditetsveckan. Det går inte att anmäla sig tidigare.

Väntan på spädbarnet och dess födsel för ofta med sig oförväntat stora omvälvningar. Spädbarnets mamma eller pappa kan uppleva osäkerhet, oro, ångest eller depression under väntetiden eller efter att barnet fötts. Spädbarnet kan gråta, vara oroligt, svårt att lugna och det kan vara svårt att få det att sova och äta. Familjens samlevnad och vardag kan i den nya livssituationen försvåras av många orsaker.

På mottagningen för spädbarnsfamiljer erbjuds mångsidigt psykoterapeutiskt arbete som utgår från familjens behov. Målet är att stärka föräldraskapet och stödja interaktionen mellan spädbarnet och föräldrarna samt en gynnsam utveckling hos spädbarnet. Föräldrarna får möjlighet att arbeta på sitt föräldraskap samt sin relation till spädbarnet, partnern och andra närstående.

Arbetsformerna utgörs av bland annat mamma-baby-, pappa-baby-träffar, par- och familjeträffar samt nätverksmöten. Vid behov ordnas också hembesök. Man strävar efter att ordna förälder-spädbarnsgrupperna i mån av möjlighet.

Du kan ansöka om tjänsten hos socialrådgivning för barnfamiljer, tfn 09 3101 5454 må-fr kl. 9-12 eller via Behöver hjälp-knappen, som finns bl.a. på sidan hel.fi/familjestod. Den svenskspråkiga telefontjänsten svarar måndagar kl. 9-12.

Tjänsten är avgiftsfri för klienterna.

Förutsättningar för användning:

Det terapeutiska arbetet med spädbarnsfamiljer är avsett för familjer som väntar barn eller som har barn under ett år när oron i samband med graviditeten, barnets födsel eller tiden efter det återspeglas på föräldraskapet och relationen mellan föräldrarna och spädbarnet. Mottagningen för spädbarnsfamiljer erbjuder hjälp när stödet från de närstående eller rådgivningen och andra tjänster på grundnivå inte räcker till.

Förälderns missbruksproblem och psykos eller familjevåldssituation utgör i akutskedet ett hinder för ett psykoterapeutiskt arbete med familjen.

Tjänsten är avsedd för helsingforsbor.

Tillgängliga språk:

finska, svenska, engelska

Läs mer:

Verksamhetsställen och kontaktinformation:

För tjänsten svarar:

Social- och hälsovårdssektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »