Hoppa till innehållet

Det romska familjearbetet

Målinriktat och systematiskt familjearbete riktat till romska familjer i deras hem.

Arbetet är riktat till familjer som behöver tidigt stöd, familjer inom barnskyddet samt ungdomar på eftervård. Genom familjearbetet stödjer man kontrollen över vardagen, föräldraskapet samt barnens och ungdomarnas skolgång. De som arbetar med romska familjer hjälper också familjen att sköta praktiska ärenden på olika ämbetsverk.

Den öppna familjeklubbsverksamheten är riktad till romska familjer i huvudstadsregionen. I familjeklubben ordnas diskussionsgrupper för vuxna, ledda aktiviteter för barn samt expertbesök med olika teman. Man kan också få individuell handledning och rådgivning i vardagliga situationer.

De som arbetar med romska familjer ger konsultationshjälp i den romska kulturen samt i romska barns och ungdomars skolgång, utbildning och sysselsättning. Dessutom kan man av dem få stöd gällande att möta romska familjer i utmanande klientsituationer, till exempel inom barnskyddet eller socialt arbete för vuxna.

De som arbetar med romska familjer ordnar utbildningar om den romska kulturen och klientarbete med romska familjer. Utbildningarna ordnas för alla anställda inom Helsingfors stad samt arbetsgemenskaper och läroanstalter.

De som arbetar med romska familjer medverkar i det mångprofessionella nätverksarbetet på en nivå som omfattar hela staden.

Tjänsten är avgiftsfri för klienterna.

Förutsättningar för användning:

Romska familjer

Tjänsten är avsedd för helsingforsbor.

Tillgängliga språk:

finska

Verksamhetsställen och kontaktinformation:

För tjänsten svarar:

Social- och hälsovårdssektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »