Hoppa till innehållet

Personlig assistans

Den personliga assistansen bidrar till att den gravt handikappade personen kan leva sitt eget liv i fråga om dagliga aktiviteter, arbete och studier, hobbyer, delaktighet i samhället samt socialt umgänge. Man måste ordna så mycket assistans som behövs med tanke på de dagliga aktiviteterna, arbetet och studierna under olika tider på dygnet. För att upprätthålla hobbyer, delaktigheten i samhället och den sociala interaktionen reserveras minst 30 timmar per månad, om ett mindre antal timmar inte räcker för att trygga att klienten får så mycket hjälp som han eller hon behöver.

Du kan anhålla om servicen hos en socialarbetare inom handikappservicen vid enheten för socialt arbete för handikappade i det egna bostadsområdet medblanketten Ansökan om handikappservice. Svenskspråkiga klienter kan anhålla om servicen vid den östra enheten för socialt arbete för handikappade, där de betjänas på svenska.

Servicen genomförs genom att kostnaderna för att anställa en personlig assistent ersätts, varvid den handikappade personen fungerar som arbetsgivare för sin assistent, med servicesedel eller som en tjänst som kommunen köper.

Tjänsten är avgiftsfri för klienterna.

De arbetsgivare som hör till Heta följer det kollektivavtal om personliga assistenter som Heta skrivit under.

Förutsättningar för användning:

Det förutsätts att den gravt handikappade personen själv kan fastställa innehållet i den personliga assistans han eller hon behöver samt hur mycket hjälp som behövs och vid vilka tidpunkter. Behovet av hjälp ska vara långvarigt eller permanent.

En socialarbetare bedömer behovet av personlig assistans tillsammans med klienten och vid behov även tillsammans med närståendenätverket. Som stöd för beslutet förutsätts att en läkare bedömer om behovet av hjälp är permanent. Vid behov kan man också få utlåtanden av andra yrkespersoner.

Beviljandet av personlig assistans baserar sig på serviceplanen. Beslutet om hur den personliga assistansen ska genomföras och hur många timmar den ska genomföras övervägs från fall till fall.

Tjänsten är avsedd för helsingforsbor.

Tillgängliga språk:

finska, svenska

Läs mer:

För tjänsten svarar:

Social-, hälsovårds- och räddningssektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »