Hoppa till innehållet

Anmäl observationer av råttor

Stadsmiljösektorns enheten för moljöhälsa ger råd om ansvaret att bekämpa råttor. Enheten för moljöhälsa kan vid behov utvärdera huruvida det finns så mycket råttor i ett egnahemshus-, radhus- eller höghusområde att de kan orsaka en hälsoolägenhet.

Ifall man konstaterar att problemet är en hälsoolägenhet, kan enheten för moljöhälsa beordra fastighetens ägare att bekämpa råttorna i området.

Enskilda råttobservationer anses dock inte i allmänhet vara en hälsoolägenhet som föranleder åtgärder av enheten för moljöhälsa. Ifall det finns så pass mycket råttor att deras närvaro kan orsaka hälsoolägenheter kan kommunens miljöskyddsmyndighet fastställa nödvändiga åtgärder för att bekämpa skadedjuren. Då besöker bl.a. enheten för moljöhälsas representant den anmälda platsen för att bedöma hälsoolägenheten.

Enheten för moljöhälsa utför inte förgiftningar och ger inga råd om utförandet av förgiftning. Bekämpandet av råttor och andra skadedjur är på fastighetsägarens ansvar.

Det lönar sig att i första hand kontakta tomtens ägare eller disponenten vid råttobservationer. Om råttobservationer i Helsingfors parker och gatuområden kan man meddela direkt till stadsmiljösektorns kundtjänst.Tillgängliga språk:

finska, svenska, engelska

Verksamhetsställen och kontaktinformation:

Verksamhetsställen som hör till tjänsten:

För tjänsten svarar:

Stadsmiljösektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »