Hoppa till innehållet

Godkännande av arbetsledare

Den som startar byggprojektet ansvarar för att byggnaden planeras och byggs i enlighet med de regler och förordningar som gäller för byggande samt det beviljade tillståndet. För att säkerställa detta bör den som startar byggprojektet ha kompetent personal till sitt förfogande.

I tillståndsbeslutet får du information om behörighetskraven för den ansvarige arbetsledaren och huruvida det också krävs arbetsledare för specialbranscher vid projektet.

Godkännande för den ansvarige arbetsledaren måste sökas innan byggnadsarbetet eller förberedande arbeten så som grävning, schaktning, pålning eller trädfällning inleds. Även för tillståndspliktiga rivningsarbeten av ett saneringsobjekt krävs en ansvarig arbetsledare.

Godkännande för en specialbranschs arbetsledare, måste sökas innan byggnadsarbetena inom ifrågavarande specialbransch inleds.

Tillgängliga språk:

finska, svenska

Uträtta ärenden:

Verksamhetsställen och kontaktinformation:

För tjänsten svarar:

Stadsmiljösektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »