Hoppa till innehållet

Stadens tjänster


Sök med tjänstens namn:


Tjänsterna i alfabetisk ordning:  


Se också

Utskrivbar blankett
Tillstånd
Ansökningar


Ekonomiforvaltinigstjänsten sköter kundämbetsverkens inköpsfakturor, det vill säga de fakturor som staden får.
Mer om tjänsterna...
Familjearbetet stärker familjens resurser för att underlätta vardagen.
Mer om tjänsterna...
Neuropsykologen kartlägger barnets eller den ungas svårigheter och styrkor för att hitta lämpligt stöd.
Mer om tjänsterna...
Familjedagvårdaren är en anställd vid kommunen som tar hand om barn i sitt eget hem. Barngruppen kan högst bestå av fyra barn under skolåldern.
Mer om tjänsterna...
Familjedagvårdare som tar hand om barn i sitt eget hem är anställd hos Helsingfors stad. Gruppen får bestå av högst fyra barn. Dessutom kan man även placera ett förskolebarn eller en skolelev i gruppen på eftermiddagarna.Vårdaren och vårdnadshavarna kommer överens om vårdtiden separat för varje barn beroende på vårdnadshavarens arbetstider, studier eller andra behov. Familjedagvårdaren arbetar i regel 8-9 timmar per dag och i genomsnitt 40 timmar i veckan.När vårdaren inte arbetar ordnas reservvård för barnet på ett daghem, ett gruppfamiljedaghem eller i en annan familjevårdares grupp.
Mer om tjänsterna...
Familjehusen ordnar öppen, invånarorienterad verksamhet för småbarnsfamiljer.
Mer om tjänsterna...
Målet med placering i en familj är att erbjuda barnet en stabil och trygg uppväxtmiljö.
Mer om tjänsterna...
Familjerehabilitering erbjuder stöd i vardagen antingen hemma hos familjen eller i familjerehabiliteringscentret.
Mer om tjänsterna...
Faderskapsfrågor, frågor om underhåll, vårdnad och umgängesavtal, adoptionsfrågor och utarbetande av en utredning till domstolen i vårdnads- och umgängestvister.
Mer om tjänsterna...
Familjerådgivningen kan hjälpa familjen med barnuppfostran, i problematiska familjesituationer eller kriser.
Mer om tjänsterna...
Familjesocialarbetet hjälper barnfamiljer i Helsingfors i svåra livssituationer.
Mer om tjänsterna...
Familjevården är avsedd för personer med utvecklingsstörning eller handikapp som inte kan bo och vårdas i det egna hemmet med stöd av andra tjänster.
Mer om tjänsterna...
På begäran av fartyg utför stadens miljötjänster fartygsinspektioner i Helsingfors hamnar i enlighet med WHO:s internationella hälsoreglemente (IHR).
Mer om tjänsterna...
Servicen är avsedd för gravt handikappade personer som behöver stöd av fasta redskap eller anordningar för att klara sig i bostaden.
Mer om tjänsterna...
Fastighetsservitutet riktas till en fastighet som registrerats i fastighetsregistret (FRL) och byggnadsservitutet till en byggnad. Samordning för fastigheter inrättas då det behövs gemensamma arrangemang för flera fastigheter. På denna sida finns information om inrättande av servitut och om servitutsförrättning.
Mer om tjänsterna...
Ett fastighetsspecifikt behandlingssystem för avloppsvatten måste uppfylla kraven på rengöringseffekt som fastställs i miljöskyddslagen.
Mer om tjänsterna...
Information on kurser i finska. Du kan bläddra bland kurserna enligt nivå. Kurspriserna varierar. Några kurser är avgiftsfria.
Mer om tjänsterna...
Ilmonet, elektronisk kurssökning och anmälning till huvudstadsregionens medborgar- och arbetarinstitut.
Mer om tjänsterna...
Kurser ordnas av varierande längd i de mest skilda ämnen.Du kan anmäla dig elektroniskt till huvudstadsregionens medborgar- och arbetarinstitut via Ilmonet-tjänsten.
Mer om tjänsterna...
Klubben Kotoklubi Kaneli är avsedd för invandrarfamiljer. I klubben kan föräldrar lära sig finska tillsammans med sina barn genom att sjunga, leka och röra på sig.
Mer om tjänsterna...

<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42   >
02.11.2022 09:28