Hoppa till innehållet

Stadens tjänster


Sök med tjänstens namn:


Tjänsterna i alfabetisk ordning:  


Se också

Utskrivbar blankett
Tillstånd
Ansökningar


Målet med den förebyggande psykiska hälsovården och missbrukararbetet för vuxna är att främja en rusmedelsfri livsstil genom information, självvärdering och samtal i ett tidigt skede.
Mer om tjänsterna...
Med tillstånd för företagsparkering parkerar du förmånligt i närheten av ditt företags lokaler eller i nästan hela innerstaden.
Mer om tjänsterna...
FöretagsHelsingfors är en servicecentral för personer som tänker bli företagare och som verkar som företagare.
Mer om tjänsterna...
Ibland måste vi flytta fordon på grund av gatuputsning, gatuarbeten eller evenemang. Även felparkering kan vara orsak till att ett fordon flyttas.
Mer om tjänsterna...
Du kan förlänga boendeparkeringstillståndets giltighet i e-tjänsten eller personligen hos stadsmiljösektorns kundtjänst.Om du vill förnya ett grupptillstånd eller ett tillstånd med två fordons registernummer, måste du besöka stadsmiljösektorns kundtjänst.
Mer om tjänsterna...
Barnet omfattas av förlängd läroplikt om det på grund av svårt handikapp eller sjukdom inte är möjligt för honom eller henne att på nio år uppnå de fastställda målen. Beslutet om förlängd läroplikt fattas i regel innan läroplikten inleds.
Mer om tjänsterna...
Under förmiddagarna ordnas i lekparker och familjehus handledd verksamhet inomhus och utomhus för barnfamiljer.
Mer om tjänsterna...
Du kan be läkaren att förnya ditt recept i tjänsten Mina Kanta, i e-tjänsten Maisa, på apoteket eller när du besöker hälsostationen.
Mer om tjänsterna...
Förskoleundervisningen inleds ett år innan barnet börjar i skolan. Förskoleundervisning ges fyra timmar om dagen under skolornas arbetstider. I Helsingfors ordnas avgiftsfri förskoleundervisning i daghem och en del skolor.
Mer om tjänsterna...
Hitas är ett system för pris- och kvalitetsreglering för bostäder i Helsingfors. I Hitas-systemet regleras bostädernas försäljningspris i både nya och gamla bostäder.
Mer om tjänsterna...
Ansök om fastställande av maximipriset för försäljning av bostaden genom att skicka in ett disponentintyg eller en blankett för fastställande av Hitas-maximipriset till enheten för bostadstjänster.Om förbättringar har utförts i din Hitas-bostad eller bostadsbolaget har renoverats, och arbetena redan har registrerats i Hitas-registret, kan du ansöka om en beräkning av maximipriset på grundval av disponentintyget.Om förbättringsarbeten har utförts, men ännu inte registrerats, ska du använda blanketten för fastställande av Hitas-maximipriset.Disponenten upprättar disponentintyget och/eller blanketten för fastställande av Hitas-maximipriset. Beräkningen av maximipriset är giltig i tre månader från datumet på den. Du kan förnya beräkningen per e-post (hitas@hel.fi) eller per telefon (09 310 13033, mån.-tors. 9-11).
Mer om tjänsterna...
Staden hyr ut försäljningsplatser för varor och livsmedel under festdagar och stadsevenemang. Hyrestiden för en säsongsrelaterad försäljningsplats är i regel 1-2 dagar. Under jul och påsk är även uthyrning över en längre tid möjlig.
Mer om tjänsterna...
Vi erbjuder din bil en säker och förmånlig förvaringsplats på stadens Bilhotell. Bilhotellets förvaringsområde i Tattarmossen är inhägnat, upplyst och videoövervakat dygnet runt. Förvaringsområdet ligger utomhus och har inget tak.
Mer om tjänsterna...
För byggarbeten som kräver bygglov ska det finnas en ansvarig arbetsledare, som har godkänts innan arbetena inleds. Den ansvariga arbetsledarens behörighet avgörs vid byggnadstillsynen. Ansökningarna och anmälningarna om arbetsledare görs i tjänsten Lupapiste.
Mer om tjänsterna...
Alla män från Helsingfors som fyller 40 år i år kan göra en hälsokontroll på webben.
Mer om tjänsterna...
Före behandlingen av byggnadstillstånd på stadens arrendetomter, granskas byggnadsritningarna.
Mer om tjänsterna...
En elev har rätt att gå i skola inom det elevupptagningsområde han eller hon bor i. Det är den skolan som är elevens s.k. närskola.
Mer om tjänsterna...
Du kan delta i den grundläggande utbildningen för vuxna om du inte har avlagt grundskolestudier, dina grundskolestudier har avbrutits eller du vill höja dina grundskolebetyg.
Mer om tjänsterna...
Den yrkesinriktade grundexamen avläggs i regel på tre år. Examen leder till yrke. Efter examen kan man söka sig till arbetslivet eller studera vidare vid en högskola.
Mer om tjänsterna...
Familjer stöds individuellt i mindre grupper. Varje sömnskolningsgrupp samlas tre gånger, träffarna ordnas med cirka två veckors mellanrum. Mötestiden är kl. 16.30 så att familjens förvärvsarbetande förälder hinner till mötet. I en grupp finns plats för 6-7 familjer.
Mer om tjänsterna...

<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37   >
08.09.2020 09:25