Hoppa till innehållet

Stadens tjänster


Sök med tjänstens namn:


Tjänsterna i alfabetisk ordning:  


Se också

Utskrivbar blankett
Tillstånd
Ansökningar


I grupperna för psykiskt välmående kan du lära dig att använda dina egna resurser.
Mer om tjänsterna...
Sömnhandledningsgruppen är avsedd för familjer med en 6-12 månader gammal baby som det är svårt att få att sova eller som vaknar ofta under natten.
Mer om tjänsterna...
Inom gruppfamiljedagvården arbetar två familjedagvårdare i stadens lokaler.
Mer om tjänsterna...
Inom gruppfamiljedagvården arbetar två familjedagvårdare i stadens lokaler. Gruppen får bestå av högst åtta barn. Dessutom kan man även placera två förskolebarn eller skolelever i gruppen på eftermiddagarna. Gruppfamiljedaghemmen har öppet i 9 timmar mellan klockan 7.00 och 17.00. Mer information om öppettider får du från verksamhetsställets uppgifter, småbarnspedagogikens servicehandledning eller chefen för familjedagvården.
Mer om tjänsterna...
Ett grupphem är ett boende i hemmiljö för dem som behöver heldygnsomsorg.
Mer om tjänsterna...
Gruppterapi är strukturerad och målinriktad terapi för en viss tid och man utnyttjar kamratstöd.
Mer om tjänsterna...
Grupperna på hälsostationerna stöder egenvård och erbjuder möjligheter att dela med sig av sina erfarenheter. I diskussionerna behandlas frågor kring egenvård.
Mer om tjänsterna...
Du kan söka till gymnasieförberedande utbildning (LUVA) om du ännu inte har tillräckliga språkkunskaper för att studera i gymnasiet.
Mer om tjänsterna...
I gymnasiet studerar man mångsidigt olika ämnen såsom modersmål och främmande språk, matematiska och naturvetenskapliga ämnen, humanistiska ämnen och samhällsämnen, religion eller livsåskådningskunskap, hälsokunskap och idrott samt konst- och färdighetsämnen.
Mer om tjänsterna...
Gör en anmälan om ny livsmedelsverksamhet på nätet, per e-post eller per telefon.
Mer om tjänsterna...
Om du anser att felparkeringsavgiften är obefogad, kan du göra en begäran om omprövning. En begäran om omprövning ska göras inom 30 dagar. Du behöver inte betala felparkeringsavgiften under handläggningen av begäran om omprövning.
Mer om tjänsterna...
Gör en inledningsanmälan till inspektionsingenjören eller byggmästaren som ansvarar för byggplatsinspektionen på området per e-post eller genom att ringa under telefonbetjäningstiden mån kl 11-12 och tor kl 10.30-12. Kontaktuppgifterna finner du i karttjänsten.
Mer om tjänsterna...
I Omaolo kan du påbörja användningen av många offentliga social-och hälsotjänster snabbt och enkelt.
Mer om tjänsterna...
I handarbetsgrupper kan du skapa nya saker med olika material och tekniker.
Mer om tjänsterna...
Handikappombudsmannens uppgift är att främja genomförandet av likvärdighet, jämställdhet och de grundläggande fri- och rättigheterna för handikappade personer.
Mer om tjänsterna...
Den handledande utbildningen (VALMA) ger dig färdigheter att söka till den grundläggande yrkesutbildningen.
Mer om tjänsterna...
Som en fortsättning på rådgivningens familjeträning ordnar lekparker och familjehus handledning för spädbarnsfamiljer för Helsingforsfamiljer som fått sitt första barn.
Mer om tjänsterna...
Enligt 13 § i Helsingfors stads miljöskyddsföreskrifter ska cisternens ägare eller innehavare tömma, rengöra och inspektera underjordiska olje-, bränsle- eller andra kemikaliecisterner som tagits ur bruk.
Mer om tjänsterna...
I invånarhusen finns mångsidiga möjligheter att idka hantverk.
Mer om tjänsterna...

<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40   >
02.11.2022 09:28