Hoppa till innehållet

Stadens tjänster


Sök med tjänstens namn:


Tjänsterna i alfabetisk ordning:  


Se också

Utskrivbar blankett
Tillstånd
Ansökningar


Ansök om hyrning av ett terrassområde genom att fylla i den elektroniska blanketten i stadens e-tjänster eller genom att fylla i en separat blankett. Du kan identifiera dig i tjänsten med Suomi.fi-autentisering med antingen mobilcertifikat eller nätbankskoder.
Mer om tjänsterna...
Ansök om hyrning av ett terrassområde genom att fylla i den elektroniska blanketten i stadens e-tjänster eller genom att fylla i en separat blankett. Du kan identifiera dig i tjänsten med Suomi.fi-autentisering med antingen mobilcertifikat eller nätbankskoder.
Mer om tjänsterna...
Användning av fyrverkeripjäser ska meddelas åt den lokala räddningsmyndigheten.
Mer om tjänsterna...
Servicecentralens fysioterapeut vägleder dig i motion som höjer konditionen.
Mer om tjänsterna...
Fysioterapi är individuell eller gruppterapi som främjar och upprätthåller människans rörelse- och funktionsförmåga samt stöder människans egenvård.
Mer om tjänsterna...
Vi erbjuder fysioterapeutiska familjeträningsgrupper och vid behov individuella mottagningar för dem som nyligen har fött barn.
Mer om tjänsterna...
Vi bedömer barnets motoriska utveckling samt rörelse- och funktionsförmåga och rehabilitering.
Mer om tjänsterna...
Vi erbjuder fysioterapeutiska familjeträningsgrupper och vid behov individuella mottagningar för gravida.
Mer om tjänsterna...
Om du inte själv kan ta dig till fysioterapin kan vi erbjuda rehabilitering i ditt hem.
Mer om tjänsterna...
Fysioterapi inom småbarnspedagogiken stödjer barnet i de utmaningar som tillväxt och utveckling innebär.
Mer om tjänsterna...
På geriatriska polikliniken erbjuder vi fysioterapi som en del av multiprofessionell rehabilitering.
Mer om tjänsterna...
Färdtjänsten är avsedd för gravt handikappade personer för vilka det under en lång tid innebär oskäliga svårigheter att använda den allmänna kollektivtrafiken.
Mer om tjänsterna...
Den förberedande förskoleundervisningen är avsedd för sjuåringar som ännu inte talar tillräckligt bra finska. Den förberedande förskoleundervisningen stärker barnets kunskaper i finska så att det är lättare att börja i skolan.
Mer om tjänsterna...
Förberedande undervisning erbjuds barn och ungdomar med invandrarbakgrund som inte kan finska tillräckligt bra för att kunna studera på finska.
Mer om tjänsterna...
Målet med verksamheten inom det förebyggande mentalvårds- och rusmedelsarbetet för vuxna är att minska rusmedelsanvändningen och främja den mentala hälsan.
Mer om tjänsterna...
Målet med den förebyggande psykiska hälsovården och missbrukararbetet för vuxna är att främja en rusmedelsfri livsstil genom information, självvärdering och samtal i ett tidigt skede.
Mer om tjänsterna...
Med tillstånd för företagsparkering parkerar du förmånligt i närheten av ditt företags lokaler eller i nästan hela innerstaden.
Mer om tjänsterna...
FöretagsHelsingfors är en servicecentral för personer som tänker bli företagare och som verkar som företagare.
Mer om tjänsterna...
När du har läst guiden Starta eget - Guide för blivande företagare och deltagit på Företagsinfo och AVP-utbildningen, ELLER om du har frågor kring en ny affärsidé eller utvecklingen av ett aktivt företag, är du välkommen att få personlig företagsrådgivning.
Mer om tjänsterna...

<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45   >
02.11.2022 09:28