Hoppa till innehållet

Stadens tjänster


Sök med tjänstens namn:


Tjänsterna i alfabetisk ordning:  


Se också

Utskrivbar blankett
Tillstånd
Ansökningar


Hekas hyresbostäder är förmånliga, högkvalitativa och efterfrågade hem som du kan hitta i nästan varje stadsdel. Vi förmedlar Hekas hyresbostäder på grundval av behov av bostad och angelägenhets- och ansökningskriterier, inte på grundval av köande.
Mer om tjänsterna...
Arbis ordnar kurser av varierande längd i de mest skilda ämnen. Dessutom ordnas allmänna föreläsningar, viskvällar och andra evenemang.
Mer om tjänsterna...
Vid det svenskspråkiga medborgarinstitutet Arbis kundtjänst ger vi avgiftsfri allmän rådgivning om Arbis tjänster.
Mer om tjänsterna...
Vi ger råd i ärenden som gäller Helsingfors Arbis tjänster per telefon, e-post och via responskanalen.
Mer om tjänsterna...
Byggnadstillsynens tjänster omfattar bland annat beslut om bygglov och de förhandlingar i planeringsskedet som föregår dem, syneförrättningar på byggplatser, övervakning av tomters och byggnaders kondition, långvarig arkivering av bygglovshandlingar samt handledning av kunder. Byggnadstillsynen erbjuder stadsborna information om beslut och om ett Helsingfors i förnyelse.
Mer om tjänsterna...
Planer för fasadfärgsättning av vissa hus och områden kan fås på söktjänsten för fasadfärgsättningar. Söktjänsten hjälper vid utredning av den ursprungliga eller tidsenliga färgsättningen av gamla byggnader som byggts före 1960.
Mer om tjänsterna...
Helsingfors turistinformation ger gratis information om staden och dess sevärdheter, evenemang och tjänster.
Mer om tjänsterna...
Helsingfors turistinformation ger gratis information om staden och dess sevärdheter, evenemang och tjänster på chat, telefon och under sommarsäsongen på gatorna i Helsingfors.
Mer om tjänsterna...
Vi ger invandrare råd och information avgiftsfritt på många olika språk.
Mer om tjänsterna...
Information och rådgivning om Helsingfors stads tjänster och invandringsfrågor per telefon, chatt och responsblankett.
Mer om tjänsterna...
Vi ger avgiftsfri allmän rådgivning om Helsingin työväenopistos tjänster.
Mer om tjänsterna...
Hemservicen för barnfamiljer erbjuder praktisk hjälp och stöd om din familj befinner sig i en belastande situation.
Mer om tjänsterna...
Hemsjukhuset tar högklassig vård till patientens hem.
Mer om tjänsterna...
Du kan ansöka om hemvård om du inte klarar dig i ditt eget hem självständigt eller med hjälp av anhöriga. Hemvård beviljas utifrån en bedömning av servicebehovet.
Mer om tjänsterna...
Helsingfors stads hissprojekt ger råd, i huvudsak på finska, till bostadsaktiebolagens ägare, boende, disponenter och styrelsemedlemmar i frågor som gäller planering och byggande av hissar.
Mer om tjänsterna...
Vi lånar ut hjälpmedel till helsingforsare över 16 år med nedsatt funktionsförmåga.
Mer om tjänsterna...
I Helsingfors finns det hundparker över hela staden.
Mer om tjänsterna...
Man kan boka en reguljär tid i veckan för hundträning vid en hundträningsplan. Vid samma plan kan man också arrangera dagsutbildningar, hundutställningar, lydnadsprov, evenemang med match show eller annat på dagtid.
Mer om tjänsterna...
Grundläggande utkomststöd ansöks vid FPA. Du kan ansöka om kompletterande och förebyggande utkomststöd med samma ansökan, då FPA på din begäran flyttar den över till kommunen.
Mer om tjänsterna...

<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40   >
02.11.2022 09:28