Hoppa till innehållet

Stadens tjänster


Sök med tjänstens namn:


Tjänsterna i alfabetisk ordning:  


Se också

Utskrivbar blankett
Tillstånd
Ansökningar


Ibland måste vi flytta fordon på grund av gatuputsning, gatuarbeten eller evenemang. Även felparkering kan vara orsak till att ett fordon flyttas.
Mer om tjänsterna...
Du kan förlänga boendeparkeringstillståndets giltighet i e-tjänsten eller personligen hos stadsmiljösektorns kundtjänst.Om du vill förnya ett grupptillstånd eller ett tillstånd med två fordons registernummer, måste du besöka stadsmiljösektorns kundtjänst.
Mer om tjänsterna...
När du ansöker om parkeringstillstånd ber vi dig lämna in- fordonets registernummer och företagets FO-nummer- information om vilken tidsperiod tillståndet söks för. Om fordonet ägs eller innehas av en företagsanställd, ska du dessutom lämna in intyg om anställning och den senaste lönespecifikationen eller inkomstregisterutdraget där kilometerersättningen för användning av bilen specificeras.
Mer om tjänsterna...
Barnet omfattas av förlängd läroplikt om det på grund av svårt handikapp eller sjukdom inte är möjligt för honom eller henne att på nio år uppnå de fastställda målen. Beslutet om förlängd läroplikt fattas i regel innan läroplikten inleds.
Mer om tjänsterna...
Under förmiddagarna ordnas i lekparker och familjehus handledd verksamhet inomhus och utomhus för barnfamiljer.
Mer om tjänsterna...
Du kan fråga förmånshandläggningen om att söka kompletterande eller förebyggande utkomststöd, betalningsdagar och om begravningsbidrag.
Mer om tjänsterna...
Kompletterande och förebyggande utkomststöd samt begravningsbidrag
Mer om tjänsterna...
Du kan be läkaren att förnya ditt recept i tjänsten Mina Kanta, i e-tjänsten Maisa, på apoteket eller när du besöker hälsostationen.
Mer om tjänsterna...
Förskoleundervisningen inleds ett år innan barnet börjar i skolan. Förskoleundervisning ges fyra timmar om dagen under skolornas arbetstider. I Helsingfors ordnas avgiftsfri förskoleundervisning i daghem och en del skolor.
Mer om tjänsterna...
Hitas är ett system för pris- och kvalitetsreglering för bostäder i Helsingfors. I Hitas-systemet regleras bostädernas försäljningspris i både nya och gamla bostäder.
Mer om tjänsterna...
Ansök om fastställande av maximipriset för försäljning av bostaden genom att skicka in ett disponentintyg eller en blankett för fastställande av Hitas-maximipriset till enheten för bostadstjänster.Om förbättringar har utförts i din Hitas-bostad eller bostadsbolaget har renoverats, och arbetena redan har registrerats i Hitas-registret, kan du ansöka om en beräkning av maximipriset på grundval av disponentintyget.Om förbättringsarbeten har utförts, men ännu inte registrerats, ska du använda blanketten för fastställande av Hitas-maximipriset.Disponenten upprättar disponentintyget och/eller blanketten för fastställande av Hitas-maximipriset. Beräkningen av maximipriset är giltig i tre månader från datumet på den. Du kan förnya beräkningen per e-post (hitas@hel.fi) eller per telefon (09 310 13033, mån.-tors. 9-11).
Mer om tjänsterna...
Du behöver ett tillstånd för detaljhandel med tobaksvaror, nikotinvätskor och nikotinpreparat. Ett godkännande för försäljning av nikotinprodukter kan endast beviljas försäljningsställen som också har ett detaljförsäljningstillstånd för tobaksprodukter och nikotinvätskor.
Mer om tjänsterna...
Du kan använda trottoaren utanför din affärslokal för förevisnings- och försäljningsverksamhet.
Mer om tjänsterna...
Vi erbjuder din bil en säker och förmånlig förvaringsplats på stadens Bilhotell. Bilhotellets förvaringsområde i Tattarmossen är inhägnat, upplyst och videoövervakat dygnet runt. Förvaringsområdet ligger utomhus och har inget tak.
Mer om tjänsterna...
Den som startar projektet eller hens befullmäktigade representant utnämner arbetsledaren i Lupapiste, varifrån den utnämnda arbetsledaren får ett e-postmeddelande om detta. Arbetsledaren godkänner utnämningen i Lupapiste-tjänsten. Arbetsledaren lämnar sina egna uppgifter och sparar de bilagor som krävs och lämnar en ansökan eller gör en anmälan. Byggnadstillsynen godkänner denna ansökan eller begär de tilläggsuppgifter som krävs.
Mer om tjänsterna...
Läs om ansvarsområdena för den som startar byggarbetet och den ansvarige arbetsledaren. Arbetsledaren utnämns och man söker till arbetsledare Lupapiste. Byggnadstillsynen utvärderar och godkänner den ansvarige arbetsledarens behörighet projektspecifikt.
Mer om tjänsterna...
Om animala livsmedel hanteras i din livsmedelslokal innan de levereras till detaljhandeln ska du ansöka om godkännande hos stadens livsmedelssäkerhetsenhet.
Mer om tjänsterna...
Alla män från Helsingfors som fyller 40 år i år kan göra en hälsokontroll på webben.
Mer om tjänsterna...
Före behandlingen av byggnadstillstånd på stadens arrendetomter, granskas byggnadsritningarna.
Mer om tjänsterna...

<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45   >
02.11.2022 09:28