Hoppa till innehållet

Stadens tjänster


Sök med tjänstens namn:


Tjänsterna i alfabetisk ordning:  


Se också

Utskrivbar blankett
Tillstånd
Ansökningar


Till de mångsidiga möjligheterna till utomhusmotion som idrottsservice erbjuder hör bland annat idrottsparker, idrottsplaner, näridrottsplatser, friluftsbad, badstränder, tennisplaner, motionsbanor, naturisplaner, konstisbanor, skidspår och platser för vinterbad.
Mer om tjänsterna...
Idrottsservices förfogar över sex idrottshallar samt Stensböle skidhall, Tali fotbollshall, Bollkvarnen och Tölö sporthall.
Mer om tjänsterna...
Idrottsparkerna är mångsidiga motionscentraler som erbjuder möjligheter till mångahanda motion.
Mer om tjänsterna...
Idrottsserviceförvaltar över cirka 350 idrottsplaner varav de flesta omvandlas till skridskobanor vintertid.
Mer om tjänsterna...
Det finns sammanlagt cirka 2 100 offentliga idrottsanläggningar i Helsingfors.
Mer om tjänsterna...
En e-tjänst, som du kan använda för att anmäla dig själv eller de som du är vårdnadshavare för till motionskurser som ordnas av stadens idrottstjänster.
Mer om tjänsterna...
Anläggningar och stiftelser kan söka understöd för sin verksamhet.
Mer om tjänsterna...
Organisationer kan söka understöd för sin sportverksamhet.
Mer om tjänsterna...
Registrerade idrottsföreningar och specialgrupper kan söka understöd för sin verksamhet.
Mer om tjänsterna...
Ilmonet är en gemensam nätportal för huvudstadsregionens medborgar- och arbetarinstitut
Mer om tjänsterna...
Socialhandledningen för barnfamiljer ordnar Iloa varhain-grupper för mammor med barn mellan 2 veckor och 8 månader. Gruppen är avsedd för mammor som lider av lindrig depression eller löper risk att insjukna i depression. Till den slutna gruppen antas 4-5 mammor med barn.
Mer om tjänsterna...
Innan du kommer med ett djur till Finland eller för ut ett djur ur landet, ta reda på vilka vaccinationer, medicineringar och dokument som krävs eller andra krav som finns.
Mer om tjänsterna...
Om eleven trots effektiverade eller särskilda stödåtgärder inte ens behjälpligt uppnår de mål som sätts upp i den allmänna lärokursen kan man överväga att individualisera lärokursen eller -ämnena.
Mer om tjänsterna...
InfoFinland.fi är en webbplats på 12 språk för dig som just har flyttat till Finland. Tjänsten finns tillgänglig på följande språk: finska, svenska, engelska, estniska, ryska, franska, somaliska, spanska, turkiska, kinesiska, persiska och arabiska.
Mer om tjänsterna...
InfoFinland.fi är en webbplats på 12 språk för dig som just har flyttat till Finland. Tjänsten finns tillgänglig på följande språk: finska, svenska, engelska, estniska, ryska, franska, somaliska, spanska, turkiska, kinesiska, persiska och arabiska.
Mer om tjänsterna...
Via webbtjänsten kan man få upplysningar om grundvattnets nivå.
Mer om tjänsterna...
Rådgivningstjänsterna för fostran och utbildning samt det finskspråkiga yrkesinstitutet Stadin AO:s kundtjänst erbjuder rådgivning som berör yrkesinriktade studier.
Mer om tjänsterna...
Du behöver ett placerings- och arrendeavtal med staden om bergvärmebrunnar lutas mot eller byggs i ett allmänt område. I utredningen av byggbarhet får du information om att ingå ett placerings- och arrendeavtal med staden.Ingå ett placerings- eller arrendeavtal innan du ansöker om bygglov eller åtgärdstillstånd. Bifoga tillståndsansökan det godkända avtalet.Mer information om placering av en bergvärmebrunn i ett allmänt område: kymp.maalampo@hel.fi.
Mer om tjänsterna...
Genom Helsingfors stad placeras årligen 1-5 inhemska adoptivbarn.
Mer om tjänsterna...

<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37   >
08.09.2020 09:25