Hoppa till innehållet

Stadens tjänster


Sök med tjänstens namn:


Tjänsterna i alfabetisk ordning:  


Se också

Utskrivbar blankett
Tillstånd
Ansökningar


En elev har rätt att gå i skola inom det elevupptagningsområde han eller hon bor i. Det är den skolan som är elevens s.k. närskola.
Mer om tjänsterna...
Du kan delta i den grundläggande utbildningen för vuxna om du inte har avlagt grundskolestudier, dina grundskolestudier har avbrutits eller du vill höja dina grundskolebetyg.
Mer om tjänsterna...
Den yrkesinriktade grundexamen avläggs i regel på tre år. Examen leder till yrke. Efter examen kan man söka sig till arbetslivet eller studera vidare vid en högskola.
Mer om tjänsterna...
I gruppen får du handledning i hur du ska sköta din graviditetsdiabetes.
Mer om tjänsterna...
I grupperna för psykiskt välmående kan du lära dig att använda dina egna resurser.
Mer om tjänsterna...
Sömnhandledningsgruppen är avsedd för familjer med en 6-12 månader gammal baby som det är svårt att få att sova eller som vaknar ofta under natten.
Mer om tjänsterna...
Inom gruppfamiljedagvården arbetar två familjedagvårdare i stadens lokaler.
Mer om tjänsterna...
Inom gruppfamiljedagvården arbetar två familjedagvårdare i stadens lokaler. Gruppen får bestå av högst åtta barn. Dessutom kan man även placera två förskolebarn eller skolelever i gruppen på eftermiddagarna. Gruppfamiljedaghemmen har öppet i 9 timmar mellan klockan 7.00 och 17.00. Mer information om öppettider får du från verksamhetsställets uppgifter, småbarnspedagogikens servicehandledning eller chefen för familjedagvården.
Mer om tjänsterna...
Ett grupphem är ett boende i hemmiljö för dem som behöver heldygnsomsorg.
Mer om tjänsterna...
Gruppterapi är strukturerad och målinriktad terapi för en viss tid och man utnyttjar kamratstöd.
Mer om tjänsterna...
Vi erbjuder professionellt handledda grupper inom barnskydd och familjesocialt arbete.
Mer om tjänsterna...
Grupperna på hälsostationerna stöder egenvård och erbjuder möjligheter att dela med sig av sina erfarenheter. I diskussionerna behandlas frågor kring egenvård.
Mer om tjänsterna...
Du kan söka till gymnasieförberedande utbildning (LUVA) om du ännu inte har tillräckliga språkkunskaper för att studera i gymnasiet.
Mer om tjänsterna...
I gymnasiet studerar man mångsidigt olika ämnen såsom modersmål och främmande språk, matematiska och naturvetenskapliga ämnen, humanistiska ämnen och samhällsämnen, religion eller livsåskådningskunskap, hälsokunskap och idrott samt konst- och färdighetsämnen.
Mer om tjänsterna...
Gör registreringen på e-tjänsten Ilppa eller på en skild blankett. Du kan identifiera dig i tjänsten med Suomi.fi-identifikation genom att använda antingen mobilcertifikat eller nätbankskoder.
Mer om tjänsterna...
Gör en anmälan om kontaktmaterialföretagare i e-tjänsten Ilppa eller med en separat blankett. Du kan logga in i tjänsten med inloggningsuppgifterna till Suomi.fi genom att antingen använda mobilcertifikat eller nätbankskoder.
Mer om tjänsterna...
Gör en anmälan om ny livsmedelsverksamhet på nätet, per e-post eller per telefon.
Mer om tjänsterna...
Om du anser att felparkeringsavgiften är obefogad, kan du göra en begäran om omprövning. En begäran om omprövning ska göras inom 30 dagar. Du behöver inte betala felparkeringsavgiften under handläggningen av begäran om omprövning.
Mer om tjänsterna...

<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45   >
02.11.2022 09:28