Hoppa till innehållet

Stadens tjänster


Sök med tjänstens namn:


Tjänsterna i alfabetisk ordning:  


Se också

Utskrivbar blankett
Tillstånd
Ansökningar


Hälsorådgivning ges dygnet runt på nummer 09 310 10023.
Mer om tjänsterna...
Med hälsorådgivning stödjer man välbefinnandet bland barn, ungdomar och i deras utvecklingsmiljö genom systematisk interaktion och kommunikation som utgår från hälsan på individ-, grupp- och befolkningsnivå.
Mer om tjänsterna...
Hälsostationerna är invånarnas främsta vårdplatser och därifrån skickas man vid behov vidare för fortsatta undersökningar och fortsatt vård.
Mer om tjänsterna...
Hälsostationernas egenvårdspunkter stödjer kommuninvånarna att själva upprätthålla sin hälsa och främja sitt välbefinnande.
Mer om tjänsterna...
Hälsoundersökningen är en undersökning av ditt allmänna hälsotillstånd. Du får riktad information om ditt välbefinnande och din hälsa.
Mer om tjänsterna...
Helsingforsbor som saknar permanent bostad får hälsovårdstjänster och psykiatriska poliklinikers tjänster vid önskad enhet.
Mer om tjänsterna...
I byggprojekt måste grannen ofta höras. Grannens samtycke behövs om byggprojektet ligger nära grannens gräns eller på annat sätt påverkar grannens fastighet.
Mer om tjänsterna...
I invånarhusen finns datorer som är reserverade för klienterna. Datorerna har internetförbindelse och ofta också printer.
Mer om tjänsterna...
Till de mångsidiga möjligheterna till utomhusmotion som idrottsservice erbjuder hör bland annat idrottsparker, idrottsplaner, näridrottsplatser, friluftsbad, badstränder, tennisplaner, motionsbanor, naturisplaner, konstisbanor, skidspår och platser för vinterbad.
Mer om tjänsterna...
Idrottsservices förfogar över sex idrottshallar samt Stensböle skidhall, Tali fotbollshall, Bollkvarnen och Tölö sporthall.
Mer om tjänsterna...
Servicecentralerna erbjuder ett brett utbud av motionsformer från avslappning till dans- och balansövningar.
Mer om tjänsterna...
Idrottsparkerna är mångsidiga motionscentraler som erbjuder möjligheter till mångahanda motion.
Mer om tjänsterna...
Idrottsserviceförvaltar över cirka 350 idrottsplaner varav de flesta omvandlas till skridskobanor vintertid.
Mer om tjänsterna...
Det finns sammanlagt cirka 2 100 offentliga idrottsanläggningar i Helsingfors.
Mer om tjänsterna...
En e-tjänst, som du kan använda för att anmäla dig själv eller de som du är vårdnadshavare för till motionskurser som ordnas av stadens idrottstjänster.
Mer om tjänsterna...
Anläggningar och stiftelser kan söka understöd för sin verksamhet.
Mer om tjänsterna...
Organisationer kan söka understöd för sin sportverksamhet.
Mer om tjänsterna...
Registrerade idrottsföreningar och specialgrupper kan söka understöd för sin verksamhet.
Mer om tjänsterna...
Ilmonet är en gemensam nätportal för huvudstadsregionens medborgar- och arbetarinstitut
Mer om tjänsterna...
Gruppen Iloa varhain (\glädje tidigt\) är avsedd för mammor som har spädbarn yngre än åtta månader och lider av lindrig depression eller riskerar att insjukna i depression efter förlossningen.
Mer om tjänsterna...

<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40   >
02.11.2022 09:28