Hoppa till innehållet

Stadens tjänster


Sök med tjänstens namn:


Tjänsterna i alfabetisk ordning:  


Se också

Utskrivbar blankett
Tillstånd
Ansökningar


Gör en inledningsanmälan till inspektionsingenjören eller byggmästaren som ansvarar för byggplatsinspektionen på området per e-post eller genom att ringa under telefonbetjäningstiden mån kl 11-12 och tor kl 10.30-12. Kontaktuppgifterna finner du i karttjänsten.
Mer om tjänsterna...
I Omaolo kan du påbörja användningen av många offentliga social-och hälsotjänster snabbt och enkelt.
Mer om tjänsterna...
Skicka ett e-postmeddelande till områdesanvändningskontrollanten där du bokar en tid för ett startmöte.
Mer om tjänsterna...
I handarbetsgrupper kan du skapa nya saker med olika material och tekniker.
Mer om tjänsterna...
Handikappombudsmannens uppgift är att främja genomförandet av likvärdighet, jämställdhet och de grundläggande fri- och rättigheterna för handikappade personer.
Mer om tjänsterna...
Den handledande utbildningen (VALMA) ger dig färdigheter att söka till den grundläggande yrkesutbildningen.
Mer om tjänsterna...
Som en fortsättning på rådgivningens familjeträning ordnar lekparker och familjehus handledning för spädbarnsfamiljer för Helsingforsfamiljer som fått sitt första barn.
Mer om tjänsterna...
Enligt 13 § i Helsingfors stads miljöskyddsföreskrifter ska cisternens ägare eller innehavare tömma, rengöra och inspektera underjordiska olje-, bränsle- eller andra kemikaliecisterner som tagits ur bruk.
Mer om tjänsterna...
I invånarhusen finns mångsidiga möjligheter att idka hantverk.
Mer om tjänsterna...
Hekas hyresbostäder är förmånliga, högkvalitativa och efterfrågade hem som du kan hitta i nästan varje stadsdel. Vi förmedlar Hekas hyresbostäder på grundval av behov av bostad och angelägenhets- och ansökningskriterier, inte på grundval av köande.
Mer om tjänsterna...
Arbis ordnar kurser av varierande längd i de mest skilda ämnen. Dessutom ordnas allmänna föreläsningar, viskvällar och andra evenemang.
Mer om tjänsterna...
Vid det svenskspråkiga medborgarinstitutet Arbis kundtjänst ger vi avgiftsfri allmän rådgivning om Arbis tjänster.
Mer om tjänsterna...
Vi ger råd i ärenden som gäller Helsingfors Arbis tjänster per telefon, e-post och via responskanalen.
Mer om tjänsterna...
Byggnadstillsynens tjänster omfattar bland annat beslut om bygglov och de förhandlingar i planeringsskedet som föregår dem, syneförrättningar på byggplatser, övervakning av tomters och byggnaders kondition, långvarig arkivering av bygglovshandlingar samt handledning av kunder. Byggnadstillsynen erbjuder stadsborna information om beslut och om ett Helsingfors i förnyelse.
Mer om tjänsterna...
Helsingfors turistinformation ger gratis information om staden och dess sevärdheter, evenemang och tjänster.
Mer om tjänsterna...
Helsingfors turistinformation ger gratis information om staden och dess sevärdheter, evenemang och tjänster på chat, telefon och under sommarsäsongen på gatorna i Helsingfors.
Mer om tjänsterna...
Vi ger invandrare råd och information avgiftsfritt på många olika språk.
Mer om tjänsterna...
Information och rådgivning om Helsingfors stads tjänster och invandringsfrågor per telefon, chatt och responsblankett.
Mer om tjänsterna...
Vi ger avgiftsfri allmän rådgivning om Helsingin työväenopistos tjänster.
Mer om tjänsterna...

<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45   >
02.11.2022 09:28