Hoppa till innehållet

Stadens tjänster


Sök med tjänstens namn:


Tjänsterna i alfabetisk ordning:  


Se också

Utskrivbar blankett
Tillstånd
Ansökningar


Registrerade idrottsföreningar och specialgrupper kan söka understöd för sin verksamhet.
Mer om tjänsterna...
Ilmonet är en gemensam nätportal för huvudstadsregionens medborgar- och arbetarinstitut
Mer om tjänsterna...
Gruppen Iloa varhain (\glädje tidigt\) är avsedd för mammor som har spädbarn yngre än åtta månader och lider av lindrig depression eller riskerar att insjukna i depression efter förlossningen.
Mer om tjänsterna...
Innan du kommer med ett djur till Finland eller för ut ett djur ur landet, ta reda på vilka vaccinationer, medicineringar och dokument som krävs eller andra krav som finns.
Mer om tjänsterna...
Om eleven trots effektiverade eller särskilda stödåtgärder inte ens behjälpligt uppnår de mål som sätts upp i den allmänna lärokursen kan man överväga att individualisera lärokursen eller -ämnena.
Mer om tjänsterna...
InfoFinland.fi är en webbplats på 12 språk för dig som just har flyttat till Finland. Tjänsten finns tillgänglig på följande språk: finska, svenska, engelska, estniska, ryska, franska, somaliska, spanska, turkiska, kinesiska, persiska och arabiska.
Mer om tjänsterna...
InfoFinland.fi är en webbplats på 12 språk för dig som just har flyttat till Finland. Tjänsten finns tillgänglig på följande språk: finska, svenska, engelska, estniska, ryska, ukrainska, franska, spanska, turkiska, kinesiska, persiska och arabiska.
Mer om tjänsterna...
Via webbtjänsten kan man få upplysningar om grundvattnets nivå.
Mer om tjänsterna...
Rådgivningstjänsterna för fostran och utbildning samt det finskspråkiga yrkesinstitutet Stadin AO:s kundtjänst erbjuder rådgivning som berör yrkesinriktade studier.
Mer om tjänsterna...
Du behöver ett placeringsavtal med staden om bergvärmebrunnar byggs eller placeras i ett allmänt område. I utredningen av byggbarhet får du information om att ingå ett placeringsavtal och huruvida du också behöver arrendeavtal med staden. Ingå ett placerings- och arrendeavtal innan du ansöker om bygglov eller åtgärdstillstånd. Bifoga det godkända avtalet till tillståndsansökan.Om du behöver ett arrendeavtal, vänligen kontakta: tonttivalvonta@hel.fi.Mer information om placering av en bergvärmebrunn i ett allmänt område: kymp.maalampo@hel.fi.
Mer om tjänsterna...
Genom Helsingfors stad placeras årligen 1-5 inhemska adoptivbarn.
Mer om tjänsterna...
Tjänsterna är avsedda för 18 år fyllda bostadslösa människor.
Mer om tjänsterna...
Avsikten med den inledande kartläggningen är att hjälpa dig att hitta nödvändiga tjänster som stöd för integrationen.
Mer om tjänsterna...
Du måste anmäla oss när du grundar en ny livsmedelslokal, som t.ex. en restaurang, livsmedelsaffär, cafe, matbil, bageri, nätbutik eller ett lager. Du måste också anmäla om betydande ändring av verksamheten samt byte av företagare.På basen av din anmälan får vi information om din verksamhet och livsmedelslokalen blir en del av regelbunden livsmedelsövervakning, dvs. den inspekteras regelbundet. Livsmedelsövervakningen kan även hjälpa och anvisa dig gällande ärenden inom livsmedelssäkerhet.
Mer om tjänsterna...
Läs om bokande av inledningsmöte, upprättande av inledningsanmälan och tillhandahållande av specialplaner.
Mer om tjänsterna...
Du kan ansöka om rätt att inleda byggandet av hela byggnaden eller en del av den innan bygglovet har vunnit laga kraft. Rätten att inleda byggandet kan exempelvis gälla byggnadens grund eller hela byggnaden. För att riva en byggnad eller en del av den beviljas ingen inledningsrätt.
Mer om tjänsterna...
Idrottsservices anordnar för helsingforsare instruerad motion året runt.
Mer om tjänsterna...
En person kan framföra begäran om rätt till insyn i patientuppgifter via olika kanaler.
Mer om tjänsterna...
Integrationstjänsterna stödjer integrationen och hjälper dig att klara dig i det finländska samhället på egen hand.
Mer om tjänsterna...

<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41   >
02.11.2022 09:28