Hoppa till innehållet

Stadens tjänster


Sök med tjänstens namn:


Tjänsterna i alfabetisk ordning:  


Se också

Utskrivbar blankett
Tillstånd
Ansökningar


Grundskolorna kan specialisera sig på vissa läroämnen i sin undervisning. Eleverna antas till den intensifierade undervisningen på basis av ett lämplighetstest.
Mer om tjänsterna...
På internmedicinska polikliniken tar vi hand om patienter som behöver undersökningar och behandlingar inom olika internmedicinska specialiteter.
Mer om tjänsterna...
Intressekontoret sköter stadens anställdas depositioner och betalningar och beviljar medlemmarna lån.
Mer om tjänsterna...
På hälsostationen skriver vi olika lagstadgade intyg och utlåtanden.
Mer om tjänsterna...
Social- och hälsovårdssektorns tjänster till invandrare
Mer om tjänsterna...
Invånarhusens grannkretsar är lokala vardagsrum i bostadsområden.
Mer om tjänsterna...
Grupperna är mötesplatser med låg tröskel för psykiska rehabiliteringspatienter som är ensamma och i riskzonen för utslagning.
Mer om tjänsterna...
Idrottsservices förfogar över ett ishall i Åggelby idrottspark. I Helsingfors finns också många ishallar som upprätthålls av andra aktörer.
Mer om tjänsterna...
Jourenheternas socialt arbete utförs vid jourpoliklinikerna samt vid jour- och observationsavdelningarna bedömer behovet av brådskande socialt arbete.
Mer om tjänsterna...
Den jourhavande brandinspektören svarar på Helsingforsbornas frågor om brandsäkerhet.
Mer om tjänsterna...
Ring Jourhjälp 116 117 innan du överväger att åka till jouren. Om det är fråga om ett nödläge, ring nödnumret 112.
Mer om tjänsterna...
Ring jourhjälpens avgiftsfria nummer 116 117 innan du söker dig till jouren.
Mer om tjänsterna...
Vardagar får du hjälp vid din egen hälsostation. Jourtjänsterna för barn under 16 år är vid Nya barnsjukhuset.
Mer om tjänsterna...
Psykjouren för barn under 16 år är vid Nya barnsjukhuset och för personer över 16 år är vid Mejlans samjour.
Mer om tjänsterna...
I invånarhusen kan du koka kaffe eller te. I vissa av dem finns också bakverk eller annat ätbart.
Mer om tjänsterna...
I kampanjerna synliggörs bedömningsverktyg och verktyg för självhjälp kring rusmedelsanvändning och mental hälsa.
Mer om tjänsterna...
I kamratstödgruppen kan du prata förtroligt i en trygg atmosfär.
Mer om tjänsterna...
Avsikten med räddningsverkets kemikalietillsyn är att förebygga och bekämpa de skador som kan medföras av farliga kemikalier eller sprängämnen.
Mer om tjänsterna...
Kioskplatser är försäljningsplatser för försäljning av glass, grillprodukter eller andra livsmedel.
Mer om tjänsterna...
Vi på klienthandledningen bedömer servicebehov i samråd med äldre personer och deras anhöriga.
Mer om tjänsterna...

<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41   >
02.11.2022 09:28