Hoppa till innehållet

Stadens tjänster


Sök med tjänstens namn:


Tjänsterna i alfabetisk ordning:  


Se också

Utskrivbar blankett
Tillstånd
Ansökningar


Undervisning i finska/svenska som andraspråk och litteratur (S2) erbjuds de elever som ännu inte kan finska/svenska tillräckligt bra för att kunna studera lärokursen finska/svenska och litteratur.
Mer om tjänsterna...
Lån, fakturering och betalning, byte av säkerheter m.m., beredning av lån som beviljas av budgetmedel och ur fonden för idrotts- och friluftsanläggningar, fondlån.
Mer om tjänsterna...
Servicen är avsedd för äldre personer som permanent behöver vård och omsorg dygnet runt. Personen klarar inte av att bo hemma trots den service, rehabilitering och/eller vård som ordnas.
Mer om tjänsterna...
En gata, torg eller park kan användas för arbete med stadens tillstånd.
Mer om tjänsterna...
Material som behandlar rusmedelsanvändning, till exempel broschyrer, handböcker och affischer
Mer om tjänsterna...
Man kan tvätta mattor på mattvättningsplatser som ligger vid stränder i Helsingors.
Mer om tjänsterna...
Målet är att genom medling hjälpa föräldrarna att lösa konflikter i familjen och i synnerhet att trygga barnets ställning om föräldrarna beslutar sig för att skiljas.
Mer om tjänsterna...
Stadsmiljösektorns miljötjänster samlar in forskningsmaterial om bl.a. vattendrag, livsmedel och boendehälsa.
Mer om tjänsterna...
Det finns tjänster kring miljöfostran för människor i alla åldrar.
Mer om tjänsterna...
Till miljöhälsovården hör uppgifter enligt hälsoskyddslagen, livsmedelslagen, tobakslagen och veterinärvårdslagen.
Mer om tjänsterna...
Stadsmiljösektorns miljötjänsters enhet för miljöskydd håller öga med företagens och näringsidkarnas verksamhet.
Mer om tjänsterna...
Miljörapport är stadens årliga översikt av miljöärenden som presenteras för fullmäktige.
Mer om tjänsterna...
Stadsmiljösektorn miljötjänster upprätthåller information om energisparande, hållbar konsumtion och andra miljöärenden på sina projektwebbplatser.
Mer om tjänsterna...
Helsingfors miljöstatistik är en nätbaserad statistiktjänst där de viktigaste variablerna som beskriver miljöns tillstånd och belastning är samlade.
Mer om tjänsterna...
Verksamhet med risk för förorening av miljön kräver miljötillstånd.
Mer om tjänsterna...
Kurserna som ordnas av huvudstadsregionens naturcentra och -skolor är riktade till lärare, dagvårdspersonal, pedagoger och kommuninvånarna i huvudstadsregionen.
Mer om tjänsterna...
Organisationer vars verksamhet stöder och kompletterar stadsmiljönämdens miljö- och tillståndssektionens och miljötjänsters arbete kan söka understöd för sin verksamhet.
Mer om tjänsterna...
På servicecentralerna arrangeras olika slags minnesgrupper och minnescaféer för hemmaboende minnesklienter och deras familjemedlemmar och anhöriga.
Mer om tjänsterna...
Vi som arbetar vid missbrukarpolikliniken hjälper människor i tillfrisknandet från beroendesjukdomar, såsom alkohol-, drog-, läkemedels- eller spelmissbruk.
Mer om tjänsterna...
På missbrukarpolikliniken inleds behandlingen i Starttigruppen som är en lågtröskelgrupp.
Mer om tjänsterna...

<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37   >
08.09.2020 09:25