Hoppa till innehållet

Stadens tjänster


Sök med tjänstens namn:


Tjänsterna i alfabetisk ordning:  


Se också

Utskrivbar blankett
Tillstånd
Ansökningar


Ansökan om konst- och kulturunderstöd är för Konst- och kulturunderstöd och Understöd för grundläggande konstundervisning.
Mer om tjänsterna...
Stöd för utvecklingsprojekt som uppfyller minst ett av följande kriterier: 1. Svarar på ett upplevt utvecklingsbehov inom kulturfältet (exempelvis när staden saknar motsvarande verksamhet). 2. Projekt som vid sidan av den part som genomför projektet även främjar det övriga konst- och kulturfältet. 3. Projekt som stödjer stadens strategiska och kulturpolitiska mål.
Mer om tjänsterna...
Du kan skaffa tillstånd för boendeparkering elektroniskt med webblankett eller personligen hos stadsmiljösektorns kundtjänst.Om du behöver ett grupptillstånd eller ett tillstånd med två fordons registernummer, måste du besöka stadsmiljösektorns kundtjänst. Du kan köpa tillståndet för 1-12 månader.
Mer om tjänsterna...
Du får ett läkarintyg för ditt körkort från hälsostationen.
Mer om tjänsterna...
Helsingforsborna kan utan tidsbokning gå på laboratorieundersökningar på de flesta laboratorierna.
Mer om tjänsterna...
Ledaren har som uppgift att sätta i gång grannkretsen och se till att allt nödvändigt blir gjort.
Mer om tjänsterna...
Lediga arbetsplatser vid Helsingfors stad.
Mer om tjänsterna...
E-tjänst där det är möjligt att beställa en utredning om ledningar för gräv-, borrnings- och brytningsarbeten.
Mer om tjänsterna...
Lekparkerna tillhandahåller ledda och fria aktiviteter för barnfamiljer och skolelever.
Mer om tjänsterna...
I verksamheten för spädbarnsfamiljer får du kamratstöd av andra föräldrar i samma livssituation.
Mer om tjänsterna...
Lämna in och underteckna specialplanerna i Lupapiste. När du har bokat en presentationstid och levererat planerna till Luapiste, meddela detta till områdets inspektionsingenjör per e-post. Kontaktuppgifterna finner du i karttjänsten.
Mer om tjänsterna...
Tillsammans läser vi utvalda böcker och diskuterar dem i servicecentralens läsecirklar
Mer om tjänsterna...
Vi ger råd och vägledning i ärenden kring livsmedel och om livsmedelsverksamhet. Du kan också kontakta oss om du vill anmäla ett ärende kring livsmedelshygien i en livsmedelslokal i Helsingfors, till exempel bristfällig hygien i en restaurang eller butik eller misstänkt matförgiftning.
Mer om tjänsterna...
Information och rådgivning om livsmedelsärenden via e-post kymp.elintarviketurvallisuus@hel.fi.
Mer om tjänsterna...
Helsingfors stadsmiljösektorns livsmedelssäkerhetsenhet övervakar livsmedlens kvalitet och säkerhet.
Mer om tjänsterna...
Via Lupapiste kan du ansöka om byggnadstillstånd samt sköta om myndighetsärenden på webben i alla kommunområden som har tagit tjänsten i bruk.
Mer om tjänsterna...
Läkare inom skol- och studerandehälsovården - vem, vad, varför, när
Mer om tjänsterna...
Syftet med hälsokontroller är att stödja och upprätthålla barnets hälsa.
Mer om tjänsterna...
Vid läkarmottagningen bedömer läkaren dina symtom och ditt allmänna hälsotillstånd och gör en vårdplan.
Mer om tjänsterna...

<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41   >
02.11.2022 09:28