Hoppa till innehållet

Stadens tjänster


Sök med tjänstens namn:


Tjänsterna i alfabetisk ordning:  


Se också

Utskrivbar blankett
Tillstånd
Ansökningar


I naturdatasystemet kan man bekanta sig med den mångsidiga naturen i Helsingfors. De viktigaste naturmaterialen i naturdatasystemet är information om naturskyddsobjekt och hundratals andra värdefulla naturområdena.
Mer om tjänsterna...
Stora Räntans naturskola verkar i Södra Helsingfors på en holme utanför Brunnsparken. Naturskolans termin sträcker sig från slutet av april till början av oktober. Förbindelsebåten kör med en halv timmes mellanrum och naturskoldagen är 3-5 timmar lång.
Mer om tjänsterna...
Naturskyddet bygger på naturvårdslagen (1996). Dess huvudsyfte är att bevara naturens mångfald.Naturskyddsmetoder är fridlysning av naturskyddsområden och naturminnesmärken samt skydd av naturtyper och vilda arter.
Mer om tjänsterna...
Städerna i huvudstadsregionen ordnar guidade naturutflykter för kommuninvånarna. I utflyktskalendern finns uppgifter om utflykterna i kronologisk ordning.
Mer om tjänsterna...
Navigatorn (Ohjaamo) är till för dig under 30 år. På Navigatorn får du information, råd och handledning om utbildning, sysselsättning och välmående.
Mer om tjänsterna...
Navigatorn är för dig 16-29-åring. På Navigatorn får du information, råd och handledning om utbildning, sysselsättning och välmående per telefon.
Mer om tjänsterna...
Skräp, saker och avfall som lämnats på allmänna områden kan anmälas till stadsmiljösektorns kundtjänst.
Mer om tjänsterna...
Neurologiska polikliniken sköts av HUS.
Mer om tjänsterna...
Närarbetet möter på fältet personer som är i behov av tjänster men som inte är berättigade till majoriteten av stadens tjänster.
Mer om tjänsterna...
Till det uppsökande närarbetet hör situationsbedömning av personer som uppvisar psykiska symptom, och uppträder störande på gatan och i allmänna lokaler samt hänvisande till tjänster.
Mer om tjänsterna...
Till det uppsökande närarbetet hör hjälp med bostads- och penningärenden till mindre bemedlade samt hänvisande till övriga tjänster.
Mer om tjänsterna...
Med näridrottsplats avses en mångsidig och trivsam idrottsplats som sporrar en bred grupp av användare att motionera.
Mer om tjänsterna...
Man kan uppsöka näringsterapeuternas mottagning på remiss vid olika problemsituationer med anknytning till kost och näring.
Mer om tjänsterna...
Näringsterapin stöttar barn och unga att växa och utvecklas när familjen behöver specialkompetens om dieter.
Mer om tjänsterna...
Du kan behöva hjälp av en näringsterapeut om du till exempel har gått ner i vikt, lider av svåra magbesvär, övervikt eller har en torftig kost.
Mer om tjänsterna...
Syftet är att förebygga undernäring och hjälpa äldre att bevara funktionsförmågan.
Mer om tjänsterna...
En legitimerad näringsterapeut hjälper dig när du behöver specialkunnande med anknytning till kost.
Mer om tjänsterna...
Närståendevårdarens ledighet kan ordnas i hemmet eller i ett vårdhem.
Mer om tjänsterna...
Nättjänsten Inka finns endast i Helsingfors stads intranät.
Mer om tjänsterna...
Med nödinkvartering avses tillfälligt boende som räcker endast en eller två nätter.
Mer om tjänsterna...

<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37   >
08.09.2020 09:25