Hoppa till innehållet

Stadens tjänster


Sök med tjänstens namn:


Tjänsterna i alfabetisk ordning:  


Se också

Utskrivbar blankett
Tillstånd
Ansökningar


Lekparkerna tillhandahåller ledda och fria aktiviteter för barnfamiljer och skolelever.
Mer om tjänsterna...
I verksamheten för spädbarnsfamiljer får du kamratstöd av andra föräldrar i samma livssituation.
Mer om tjänsterna...
Lämna in och underteckna specialplanerna i Lupapiste. När du har bokat en presentationstid och levererat planerna till Luapiste, meddela detta till områdets inspektionsingenjör per e-post. Kontaktuppgifterna finner du i karttjänsten.
Mer om tjänsterna...
Tillsammans läser vi utvalda böcker och diskuterar dem i servicecentralens läsecirklar
Mer om tjänsterna...
Vi ger råd och vägledning i ärenden kring livsmedel och om livsmedelsverksamhet. Du kan också kontakta oss om du vill anmäla ett ärende kring livsmedelshygien i en livsmedelslokal i Helsingfors, till exempel bristfällig hygien i en restaurang eller butik eller misstänkt matförgiftning.
Mer om tjänsterna...
Information och rådgivning om livsmedelsärenden via e-post kymp.elintarviketurvallisuus@hel.fi.
Mer om tjänsterna...
Helsingfors stadsmiljösektorns livsmedelssäkerhetsenhet övervakar livsmedlens kvalitet och säkerhet.
Mer om tjänsterna...
Syftet med hälsokontroller är att stödja och upprätthålla barnets hälsa.
Mer om tjänsterna...
Vid läkarmottagningen bedömer läkaren dina symtom och ditt allmänna hälsotillstånd och gör en vårdplan.
Mer om tjänsterna...
På hälsostationen ger vårdare läkemedelsinjektioner för vård av sjukdomar.
Mer om tjänsterna...
Läroavtalsutbildning ger dig examen i praktiskt arbete. När du vill kombinera arbete med studier är läroavtalsutbildningen det perfekta alternativet för dig.
Mer om tjänsterna...
Undervisning i finska/svenska som andraspråk och litteratur (S2) erbjuds de elever som ännu inte kan finska/svenska tillräckligt bra för att kunna studera lärokursen finska/svenska och litteratur.
Mer om tjänsterna...
Lån, fakturering och betalning, byte av säkerheter m.m., beredning av lån som beviljas av budgetmedel och ur fonden för idrotts- och friluftsanläggningar, fondlån.
Mer om tjänsterna...
Servicen är avsedd för äldre personer som permanent behöver vård och omsorg dygnet runt. Personen klarar inte av att bo hemma trots den service, rehabilitering och/eller vård som ordnas.
Mer om tjänsterna...
Serviceboende med heldygnsomsorg innebär boende vid ett seniorcenter eller ett servicehus där vård och omsorg finns tillgänglig dygnet runt.
Mer om tjänsterna...
Beställ markering i terrängen och grundbottensyn i början av byggnadsskedet. Beställ övriga syner under byggnadstiden så som lägessyn, konstruktionssyn, vvs-syn och slutsyn enligt behov och byggarbetets framåtskridande.
Mer om tjänsterna...
En gata, torg eller park kan användas för arbete med stadens tillstånd.
Mer om tjänsterna...
Material som behandlar rusmedelsanvändning, till exempel broschyrer, handböcker och affischer
Mer om tjänsterna...
Man kan tvätta mattor på mattvättningsplatser som ligger vid stränder i Helsingors.
Mer om tjänsterna...
Våra medlare hjälper barnfamiljer i Helsingfors vid tankar om skilsmässa.
Mer om tjänsterna...

<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42   >
02.11.2022 09:28