Hoppa till innehållet

Stadens tjänster


Sök med tjänstens namn:


Tjänsterna i alfabetisk ordning:  


Se också

Utskrivbar blankett
Tillstånd
Ansökningar


Nättjänsten Inka finns endast i Helsingfors stads intranät.
Mer om tjänsterna...
Med nödinkvartering avses tillfälligt boende som räcker endast en eller två nätter.
Mer om tjänsterna...
Du kan anmäla felparkerade fordon på gator, torg eller grönområden till stadsmiljösektorns kundtjänst.
Mer om tjänsterna...
På förmiddagarna erbjuder parktanterna kortvarig vård för barn under skolåldern.
Mer om tjänsterna...
Servicen är avsedd för barnfamiljer där föräldrarna har problem i sitt parförhållande.
Mer om tjänsterna...
Genom personlig assistans får en gravt handikappad person hjälp med de dagliga aktiviteterna under olika tider på dygnet både hemma och utanför hemmet, till exempel vid arbete, studier och hobbyer.
Mer om tjänsterna...
När du planerar att placera permanenta strukturer på gator, torg eller i parkområden, måste du få tillstånd för strukturen av markägaren.
Mer om tjänsterna...
Barn kommer till ett mottagningshem efter att barnskyddet eller socialjouren eller en socialarbetare inom socialjouren har tagit kontakt.
Mer om tjänsterna...
Vid planläggning planeras bland annat hur bostadsområden, arbetsplatser, grönområden och trafik placeras staden.
Mer om tjänsterna...
Polikliniken för personer med utvecklingsstörning erbjuder stöd, handledning och vård i frågor som gäller utvecklingsstörningar.
Mer om tjänsterna...
Polissocialarbetet koordineras i samarbete mellan socialväsendet och polisväsendet.
Mer om tjänsterna...
Kontakta din egen hälsostation om du vill skydda dig mot oönskad graviditet eller har frågor om preventivmedel.
Mer om tjänsterna...
Du får rådgivning om skydd mot graviditet bland annat på din egen hälsostation och vid den centraliserade preventivrådgivningen.
Mer om tjänsterna...
Anmälan om plats för primärproduktion eller anmälan om transport av primärproduktionsprodukter.
Mer om tjänsterna...
Familjedagvård är dagvård för barn under skolåldern i små grupper, där en hemlik miljö, grundläggande vård, lek och lugn betonas.
Mer om tjänsterna...
Familjer som väljer privat dagvård för sitt barn kan få privatvårdsstöd från FPA.Stödet kan utbetalas direkt när föräldrapenningperioden har tagit slut.
Mer om tjänsterna...
Boenderehabilitering erbjuder handledning för att patienten ska lära sig att kontrollera den psykiska sjukdomen och klara av att bo självständigt.
Mer om tjänsterna...
Boenderehabilitering erbjuder stödd handledning i att ha en psykiatrisk sjukdom under kontroll och att lära sig bo självständigt.
Mer om tjänsterna...
Dygnetruntvården på sjukhus är avsedd för dig som behöver en effektiviserad psykiatrisk bedömning, vård och rehabilitering.
Mer om tjänsterna...
Inom den psykiatriska familjevården vårdar och rehabiliterar man patienter som varit sjuka under en längre tid i en hemlik miljö.
Mer om tjänsterna...

<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37   >
08.09.2020 09:25