Hoppa till innehållet

Stadens tjänster


Sök med tjänstens namn:


Tjänsterna i alfabetisk ordning:  


Se också

Utskrivbar blankett
Tillstånd
Ansökningar


På missbrukarpolikliniken inleds behandlingen i Starttigruppen som är en lågtröskelgrupp.
Mer om tjänsterna...
Efterrehabiliteringen är en stödform för dig som redan kommit en bit på vägen i ditt tillfrisknande från ett beroende.
Mer om tjänsterna...
Efterrehabiliteringen är en stödform för dig som redan kommit en bit på vägen i ditt tillfrisknande från ett beroende.
Mer om tjänsterna...
Jelppis arbetspar kommer till dig.
Mer om tjänsterna...
Vi tillhandahåller rehabilitering både under vardagar och som dygnetruntvård som stöd för ett liv utan rusmedel.
Mer om tjänsterna...
> När öppenvårdsrehabilitering inte räcker till tillhandahåller vi rehabilitering som dygnetruntvård vid missbruksrehabiliteringsenheten Luoto.
Mer om tjänsterna...
Morgonverksamhet för skolelever ordnas i stadens svenska och finska grundskolor. Barnen kan delta i verksamheten innan lektionerna börjar. Eftermiddagsverksamhet för skolelever ordnas i grundskolorna eller lokaler i närheten av skolorna. Barnen deltar i verksamheten när deras lektioner slutar.
Mer om tjänsterna...
Morgonverksamhet inom den grundläggande utbildningen ordnas i skolor före lektionerna för elever i årskurs 1 och 2 samt för elever med särskilt stöd i årskurs 3 och 4. Verksamheten är frivillig och avgiftsfri.
Mer om tjänsterna...
För barn och unga ordnas mångsidig och trevlig motion i syfte att uppmuntra dem till motion på egen hand och till en aktiv livsstil.
Mer om tjänsterna...
Motionsgrupperna för personer i arbetsför ålder är riktade till Helsingforsbor på alla konditionsnivåer.
Mer om tjänsterna...
Idrottsservices erbjuder seniorer mångsidiga motionstjänster.
Mer om tjänsterna...
Motionen för specialgrupper är avsedd för personer som på grund av handikapp, sjukdom eller annan nedsättning av funktionsförmågan har svårt att delta i allmänna motionsgrupper.
Mer om tjänsterna...
Idrottsservices har 12 motionssalar och fem styrketräningssalar på olika håll i Helsingfors.
Mer om tjänsterna...
Inom den regelbundna hemvården gör vi upp motionsavtal som stöd för funktionsförmågan och att klara sig hemma.
Mer om tjänsterna...
Den varierande terrängen i Helsingfors korsas av talrika motionsbanor för motion, gång och jogging.
Mer om tjänsterna...
I många invånarhus finns möjlighet till ledd motion även om det inte finns någon egentlig motionssal i huset.
Mer om tjänsterna...
På hälsostationen behandlar fysioterapeuten olika skador och symtom i rörelseorganen.
Mer om tjänsterna...
Mottagningsavdelningarnas uppgift är att stödja den unga personen och hans eller hennes familj genom problemsituationen och att i samarbete med olika parter bedöma den ungas situation i sin helhet.Tjänsten är avsedd för helsingforsbor.
Mer om tjänsterna...
På servicecentralen kan du till exempel delta i en multikulturell diskussionsgrupp eller motionsgrupp.
Mer om tjänsterna...
Munhygienisten främjar och sköter mun- och tandhälsan.
Mer om tjänsterna...

<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40   >
02.11.2022 09:28