Hoppa till innehållet

Stadens tjänster


Sök med tjänstens namn:


Tjänsterna i alfabetisk ordning:  


Se också

Utskrivbar blankett
Tillstånd
Ansökningar


På den psykiatriska polikliniken vårdar vi patienter med svår psykisk ohälsa eller någon psykiatrisk sjukdom, till exempel bipolär sjukdom.
Mer om tjänsterna...
Vård på ett psykiatriskt dagsjukhus blir aktuell då öppen vård inte är tillräcklig. Man uppsöker det psykiatriska dagsjukhuset till exempel på remiss från den psykiatriska polikliniken.
Mer om tjänsterna...
På punkten för egenkontroll (Ite-punkt) kan du mäta ditt blodtryck, midjemått, din lässyn och din vikt.
Mer om tjänsterna...
Miljöcentralen informerar om algläget i Helsingfors vattendrag.
Mer om tjänsterna...
Redskap som behövs är till exempel redskap för att förflytta sig (bil, tandemcykel), hushållsapparater som är nödvändiga på grund av skada eller redskap för kommunikation.
Mer om tjänsterna...
Vid registratorskontoret registreras och skrivs ärenden som leder till administrativt beslutsfattande och officiella brev.
Mer om tjänsterna...
Registratorskontoret ger information om i vilket skede behandlingen av och beslut i anhängiga administrativa ärenden är under behandlingsprocessen.
Mer om tjänsterna...
Registratorskontorets rådgivning ger information om i vilket skede behandlingen av och beslut per telefon och på stadshuset.
Mer om tjänsterna...
Vi bedömer din funktionsförmåga och ditt behov av stöd om du är t.ex. en äldre person som skrivs ut från sjukhuset.
Mer om tjänsterna...
Projektets syfte är att rehabilitera fångar som förbundit sig till ett liv fritt från missbruk och brott.
Mer om tjänsterna...
Den rehabiliterande dagverksamheten är avsedd för personer som behöver stöd för att bli rusmedelsfria.
Mer om tjänsterna...
Rehabilitering för frontveteraner kan sökas av veteraner som har frontsoldat-, fronttjänst- eller frontmannatecken.
Mer om tjänsterna...
Rehabiliteringshandledaren ger dig och dina anhöriga råd och stöd om din livssituation förändras på grund av långvarig sjukdom eller allvarlig skada.
Mer om tjänsterna...
Rehabiliteringsplanerarna ordnar tjänster inom medicinsk rehabilitering.
Mer om tjänsterna...
Tillstånd för reklamanordningar behandlas i allmänhet som åtgärdstillstånd. För att uppnå ett slutresultat av god kvalitet och för att kunna hantera tillståndsprocessen är det viktigt att man anlitar en yrkeskunnig planerare.
Mer om tjänsterna...
Om rengöring av förorenad mark och behandling av förorenat jordmaterial ska anmälas till stadsmiljösektorns enheten för miljöskydd.
Mer om tjänsterna...
Reparations- och energibidrag beviljas med statliga medel för reparationsåtgärder i bostadshus och bostäder.
Mer om tjänsterna...
Innan du kan riva en byggnad behöver du ett rivningslov eller ska du göra en rivningsanmälan.
Mer om tjänsterna...

<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37   >
08.09.2020 09:25