Hoppa till innehållet

Stadens tjänster


Sök med tjänstens namn:


Tjänsterna i alfabetisk ordning:  


Se också

Utskrivbar blankett
Tillstånd
Ansökningar


Mottagningsavdelningarnas uppgift är att stödja den unga personen och hans eller hennes familj genom problemsituationen och att i samarbete med olika parter bedöma den ungas situation i sin helhet.Tjänsten är avsedd för helsingforsbor.
Mer om tjänsterna...
På servicecentralen kan du till exempel delta i en multikulturell diskussionsgrupp eller motionsgrupp.
Mer om tjänsterna...
Munhygienisten främjar och sköter mun- och tandhälsan.
Mer om tjänsterna...
I servicecentralernas musikgrupper kan du till exempel delta i allsång.
Mer om tjänsterna...
I invånarlokaler är det lätt för människor från andra kulturer att lära känna andra och lära av andra.
Mer om tjänsterna...
På mödrarådgivningen får du träffa en hälsovårdare och läkare totalt cirka tolv gånger under din graviditet.
Mer om tjänsterna...
Stora Räntans naturcentrum utanför Brunnsparken ordnar från maj till september fyra timmar långa, avgiftsfria äventyrsdagar på ön för daghemsgrupper från Helsingfors.
Mer om tjänsterna...
I naturdatasystemet kan man bekanta sig med den mångsidiga naturen i Helsingfors. De viktigaste naturmaterialen i naturdatasystemet är information om naturskyddsobjekt och hundratals andra värdefulla naturområdena.
Mer om tjänsterna...
Stora Räntans naturskola verkar i Södra Helsingfors på en holme utanför Brunnsparken. Naturskolans termin sträcker sig från slutet av april till början av oktober. Förbindelsebåten kör med en halv timmes mellanrum och naturskoldagen är 3-5 timmar lång.
Mer om tjänsterna...
Naturskyddet bygger på naturvårdslagen (1996). Dess huvudsyfte är att bevara naturens mångfald.Naturskyddsmetoder är fridlysning av naturskyddsområden och naturminnesmärken samt skydd av naturtyper och vilda arter.
Mer om tjänsterna...
Städerna i huvudstadsregionen ordnar guidade naturutflykter för kommuninvånarna. I utflyktskalendern finns uppgifter om utflykterna i kronologisk ordning.
Mer om tjänsterna...
Navigatorn (Ohjaamo) är till för dig under 30 år. På Navigatorn får du information, råd och handledning om utbildning, sysselsättning och välmående.
Mer om tjänsterna...
Navigatorn är för dig 16-29-åring. På Navigatorn får du information, råd och handledning om utbildning, sysselsättning och välmående per telefon.
Mer om tjänsterna...
Skräp, saker och avfall som lämnats på allmänna områden kan anmälas till stadsmiljösektorns kundtjänst.
Mer om tjänsterna...
Neurologiska polikliniken sköts av HUS.
Mer om tjänsterna...
Närarbetet möter på fältet personer som är i behov av tjänster men som inte är berättigade till majoriteten av stadens tjänster.
Mer om tjänsterna...
Till det uppsökande närarbetet hör situationsbedömning av personer som uppvisar psykiska symptom, och uppträder störande på gatan och i allmänna lokaler samt hänvisande till tjänster.
Mer om tjänsterna...
Till det uppsökande närarbetet hör hjälp med bostads- och penningärenden till mindre bemedlade samt hänvisande till övriga tjänster.
Mer om tjänsterna...
Med näridrottsplats avses en mångsidig och trivsam idrottsplats som sporrar en bred grupp av användare att motionera.
Mer om tjänsterna...
Man kan uppsöka näringsterapeuternas mottagning på remiss vid olika problemsituationer med anknytning till kost och näring.
Mer om tjänsterna...

<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41   >
02.11.2022 09:28