Hoppa till innehållet

Stadens tjänster


Sök med tjänstens namn:


Tjänsterna i alfabetisk ordning:  


Se också

Utskrivbar blankett
Tillstånd
Ansökningar


Boenderehabilitering erbjuder stödd handledning i att ha en psykiatrisk sjukdom under kontroll och att lära sig bo självständigt.
Mer om tjänsterna...
Dygnetruntvården på sjukhus är avsedd för dig som behöver en effektiviserad psykiatrisk bedömning, vård och rehabilitering.
Mer om tjänsterna...
Inom den psykiatriska familjevården vårdar och rehabiliterar man patienter som varit sjuka under en längre tid i en hemlik miljö.
Mer om tjänsterna...
Inom den psykiatriska familjevården vårdas och rehabiliteras långtidssjuka patienter i en hemlik miljö.
Mer om tjänsterna...
I den psykiatriska öppenvården deltar patienten vanligtvis i behandlingen under vardagar i enlighet med en individuell vårdplan.
Mer om tjänsterna...
På den psykiatriska polikliniken vårdar vi patienter med svår psykisk ohälsa eller någon psykiatrisk sjukdom, till exempel bipolär sjukdom.
Mer om tjänsterna...
Vård på ett psykiatriskt dagsjukhus blir aktuell då öppen vård inte är tillräcklig. Man uppsöker det psykiatriska dagsjukhuset till exempel på remiss från den psykiatriska polikliniken.
Mer om tjänsterna...
Miljöcentralen informerar om algläget i Helsingfors vattendrag.
Mer om tjänsterna...
Redskap som behövs är till exempel redskap för att förflytta sig (bil, tandemcykel), hushållsapparater som är nödvändiga på grund av skada eller redskap för kommunikation.
Mer om tjänsterna...
Vid registratorskontoret registreras och skrivs ärenden som leder till administrativt beslutsfattande och officiella brev.
Mer om tjänsterna...
Registratorskontoret ger information om i vilket skede behandlingen av och beslut i anhängiga administrativa ärenden är under behandlingsprocessen.
Mer om tjänsterna...
Registratorskontorets rådgivning ger information om i vilket skede behandlingen av och beslut per telefon och på stadshuset.
Mer om tjänsterna...
Gör en anmälan om livsmedelsverksamhet när du inleder din verksamhet, gör väsentliga ändringar i din verksamhet, avbryter eller lägger ner din verksamhet. Anmälan ska även göras vid byte av aktör. Gör anmälan senast fyra veckor innan verksamheten inleds.
Mer om tjänsterna...
Vi bedömer din funktionsförmåga och ditt behov av stöd om du är t.ex. en äldre person som skrivs ut från sjukhuset. Om du är kund vid rehabiliterande bedömningsenheten och vill kontakta enheten, ring upp ditt områdesteam. Du kan även ta kontakt via Maisa.
Mer om tjänsterna...
Projektets syfte är att rehabilitera fångar som förbundit sig till ett liv fritt från missbruk och brott.
Mer om tjänsterna...
Fysioterapeuter leder motionsgrupper som stödjer funktionsförmågan vid servicecentralerna.
Mer om tjänsterna...
Den rehabiliterande dagverksamheten är avsedd för personer som behöver stöd för att bli rusmedelsfria.
Mer om tjänsterna...
Rehabilitering för frontveteraner kan sökas av veteraner som har frontsoldat-, fronttjänst- eller frontmannatecken.
Mer om tjänsterna...
Rehabiliteringshandledaren ger dig och dina närstående råd och stöd om din livssituation förändras på grund av en skada eller en långvarig sjukdom.
Mer om tjänsterna...

<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40   >
02.11.2022 09:28