Hoppa till innehållet

Stadens tjänster


Sök med tjänstens namn:


Tjänsterna i alfabetisk ordning:  


Se också

Utskrivbar blankett
Tillstånd
Ansökningar


Den som vill adoptera sin makas eller makes minderåriga barn ska anmäla sig till kön för adoptionsrådgivning.
Mer om tjänsterna...
Vi ger råd till dem som söker Helsingfors stads hyresbostäder.
Mer om tjänsterna...
Information och rådgivning om stadens hyresbostäder i chatten, via e-post och per telefon.
Mer om tjänsterna...
Miljötjänsternas team för boendehälsa ger dig råd kring problem med inomhusluften eller bullerolägenheter i bostaden. Vi hänvisar ditt ärende vid behov även till bostadsinspektionen.
Mer om tjänsterna...
Vi ger dig råd och vägledning när du söker information om bostadsrättsbostäder.
Mer om tjänsterna...
Information om bostadsrättsbostäder, ansökan om dem och ordningsnummer per telefon och via e-post.
Mer om tjänsterna...
Rådgivning om smittsamma sjukdomar fås vid den egna hälsostationen samt av hälsorådgivningen, tfn 09 310 10023.
Mer om tjänsterna...
Under rådgivningen ska sökandena också själva bedöma sina egna färdigheter som adoptivföräldrar.
Mer om tjänsterna...
Vi svarar på frågor om engelskspråkig och tvåspråkig utbildning samt om dagvård, småbarnspedagogik och förskoleundervisning på olika språk.
Mer om tjänsterna...
Rådgivningen om boendehälsa ger dig råd i frågor som gäller inomhusluft, fukt, mögel och buller inomhus. Vi förmedlar ditt ärende vid behov även till bostadsinspektionen.
Mer om tjänsterna...
Vi på rådgivningsbyrån stöder dig och din familj under graviditeten, efter att babyn har fötts och under de olika åldersstadierna hos barn under skolåldern.
Mer om tjänsterna...
Syftet med familjecoachningen är att coacha dig och din familj inför förlossningen, föräldraskapet och vården av barnet.
Mer om tjänsterna...
Vi bedömer barnets utveckling och stödbehov. Dessutom erbjuder vi kortvarigt samtalsstöd för föräldrar.
Mer om tjänsterna...
En bostadssammanslutning, det vill säga byggnadens ägare, kan ansöka om rökförbud på bostädernas balkonger, bostädernas egna gårdar och inomhus. Förbud ansöks hos Helsingfors miljötjänster. Bostadssammanslutningen kan i stället förbjuda rökning i bostadsaktiebolagets gemensamma utomhuslokaler.En enskild boende kan inte ansöka om rökförbud.
Mer om tjänsterna...
Patienter inom primärvården och den specialiserade sjukvården kan fritt välja till vilken enhet inom HNS-Bilddiagnostik de går för vanliga röntgenundersökningar.
Mer om tjänsterna...
För rörrenoveringar måste man söka bygglov. Tillstånd för rörrenoveringar söks elektroniskt via tjänsten Lupapiste.
Mer om tjänsterna...
Om du gör schaktning på gatan, gång- eller cykelvägen, torg eller park, måste du fylla i anmälan om arbete på allmänna områden.
Mer om tjänsterna...
Seniorcentren erbjuder en möjlighet att leva ett mångsidigt, aktivt liv och bo i en hemlik, trygg miljö.
Mer om tjänsterna...
Seniorinfo ger information och handledning i frågor som gäller stadens, företags eller organisationers tjänster för äldre.
Mer om tjänsterna...

<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41   >
02.11.2022 09:28