Hoppa till innehållet

Stadens tjänster


Sök med tjänstens namn:


Tjänsterna i alfabetisk ordning:  


Se också

Utskrivbar blankett
Tillstånd
Ansökningar


Serviceboende för gravt handikappade omfattar en tillgänglig bostad, hjälp med det som behövs för boendet samt tillräcklig boendetrygghet. Öppen tjänst.
Mer om tjänsterna...
De boende bor i möblerade rum för 1-2 personer och kan även ha med sig egna möbler eller föremål. Boendetiderna är i regel flera år.
Mer om tjänsterna...
Servicecentralens bastu står till ditt förfogande om du inte har denna möjlighet i ditt hem.
Mer om tjänsterna...
I servicecentralens gym kan du träna på egen hand eller delta i gruppmotion.
Mer om tjänsterna...
Här kan du mäta ditt blodtryck och läsa hälsorelaterade guider och broschyrer.
Mer om tjänsterna...
I servicecentralens tvättstuga kan du tvätta och torka tvätten på egen hand.
Mer om tjänsterna...
I servicecentralerna finns Helsingfors stadsbiblioteks betjäningsställen och servicecentralernas egna bibliotek.
Mer om tjänsterna...
Servicecentralens verksamhet indelas i fyra delområden- mottagande verksamhet och ordnande av tillfälligt boende- dagcentralverksamhet - boendeservice - bedömning, rådgivning och handledning
Mer om tjänsterna...
Servicecentralerna är öppna mötesplatser som stödjer boende hemma, främjar välmående och lindrar känslan av ensamhet.
Mer om tjänsterna...
För att utreda vilka tjänster och stödåtgärder en handikappad person behöver utarbetas en serviceplan tillsammans med klienten.
Mer om tjänsterna...
Socialhandledarna på servicecentralen ger dig information om tjänster och stöd i olika livssituationer
Mer om tjänsterna...
Vi ger rådgivning då du behöver information om tjänsterna inom fostran och utbildning eller gällande ansökan till dem.
Mer om tjänsterna...
Oroar du dig för hur du mår? Har du bekymmer eller vill du prata om din livssituation? Välkommen till Mieppi.
Mer om tjänsterna...
Sexualrådgivningen erbjuder rådgivning och handledning i frågor som gäller kön, kroppsbild, sexualhälsa och mänskliga relationer.
Mer om tjänsterna...
Idrottsservice förfogar över fyra simhallar: Östra centrums, Jakoback, Britas och Georgsgatans simhallar. Utöver idrottsservices simhallar finns det i Helsingfors nio simhallar som drivs av bolag.
Mer om tjänsterna...
På sommaren kan man simma i utebassänger, vid badplatser och badstränder. På vintern står utöver idrottsservices simhallar även de övriga simhallarna i Helsingfors till buds.
Mer om tjänsterna...
En sjukhuspatient i läropliktig ålder har rätt att få grundläggande utbildning.
Mer om tjänsterna...
Sjukskötare som är specialiserade på mental- och missbrukarvård hjälper dig med till exempel ångest, depression och sömnlöshet.
Mer om tjänsterna...
Webbplatsen för skadedjur inomhus (på finska) hjälper dig att identifiera vilket djur det är fråga om och ger anvisningar om insektsbekämpning.
Mer om tjänsterna...

<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41   >
02.11.2022 09:28