Hoppa till innehållet

Stadens tjänster


Sök med tjänstens namn:


Tjänsterna i alfabetisk ordning:  


Se också

Utskrivbar blankett
Tillstånd
Ansökningar


Du kan ansöka om tillstånd för företagsparkering eller förlänga tillståndets giltighet per e-post (kymp.pysakointitunnus@hel.fi) eller genom att personligen besöka stadsmiljösektorns kundtjänst. Du kan köpa tillståndet för 1-12 månader, förutom om du ansöker om tillståndet per e-post. Då kan du ansöka om det för högst sex månader åt gången.
Mer om tjänsterna...
Du kan ansöka om understöd elektorniskt eller med pdf-blankett.
Mer om tjänsterna...
Man kan ansöka om befrielse från anslutning till vatten- och avloppsnätet.
Mer om tjänsterna...
En ärendehanteringstjänst där du kan ansöka om ett bostadsbyte med en motpart när du bor i en ARA-hyresbostad av Helsingfors stad.
Mer om tjänsterna...
Du kan ansöka om bostadsrättsbostad om du har fyllt 18 år och du inte äger en ägarbostad som tillfredsställer boendebehovet på orten eller du inte har tillräckliga medel för att köpa en. Förmögenhetsgränsen gäller inte personer som fyllt 55 år. Förmögenheten beaktas inte om du flyttar från en bostadsrättsbostad till en annan.
Mer om tjänsterna...
Helsingfors byggnadstillsyn beviljar lov för byggande och reparationsprojekt.
Mer om tjänsterna...
Du kan ansöka om dygnet runt-vård inom såväl hemkommunen som andra kommuner.
Mer om tjänsterna...
Ansök om en kortvarig bostad via Oikotie. Bostadsannonsen innehåller en länk till ansökan. När du har fyllt i ansökan, identifiera dig med dina nätbankskoder eller ditt mobilcertifikat. Din eventuella medsökande måste också identifiera sig och bekräfta bostadsansökan.Om du inte har möjlighet till stark autentisering, vänligen besök kundtjänsten för ansökning om hyresbostad på Verkstadsgatan 8 för att autentisera dig. Ta med dig ditt pass eller identitetsbevis. Bostadsansökan iakttas i valet av boende först efter identifieringen.
Mer om tjänsterna...
En tjänst där man kan ansöka om tillstånd för en forskning som gäller fostrans- och utbildningssektorn.
Mer om tjänsterna...
Företagaren, vilken ska föra till marknaden material och produkter som kommer att vara i kontakt med livsmedelsprodukter måste göra ett anmälan av hans driftställe och den verksamhet som bedrivs där.
Mer om tjänsterna...
En ansökan om grundande av ett vattenverk eller ett vattenandelslag ska göras till miljötjänster.
Mer om tjänsterna...
Du kan ansöka om nedsättning eller efterskänkande av klientavgifter med en fritt formulerad ansökan, en färdig ansökningsmall eller en elektronisk blankett.
Mer om tjänsterna...
I e-tjänsten kan kunden ansöka om ett nytt ordningsnummer eller granska sina befintliga ordningsnummer för bostadsrättsbostad.
Mer om tjänsterna...
Du kan ansöka om plats inom klubbverksamheten i e-tjänsterna. Du kan redigera ansökningar som lämnats in via e-tjänsterna genom att kontakta småbarnspedagogikens servicehandledning.
Mer om tjänsterna...
Vårdnadshavare kan ansöka om plats till sitt barn inom Helsingfors stads småbarnspedagogik och förskoleundervisning i e-tjänsten Asti.Ansökan om plats till klubbverksamhet sker via ärendemappen i e-tjänsterna.
Mer om tjänsterna...
Om du/din familj inte har finsk personbeteckning, du/din familj inte har finska bankkoder, någon i din familj har spärrmarkering eller om du/din familj på grund av andra skäl inte har möjlighet att ansöka elektroniskt kan du ansöka om plats inom småbarnspedagogikens tjänster med en pappersblankett. Skicka pappersansökan i första hand per post till adressen Småbarnspedagogikens servicehandledning, Töysägatan 2 D, PB 51300, 00099 Helsingfors stad. Lekparkerna tar också emot pappersansökningar (förutom lekparkerna Seppä, Loru och Santahamina)Internationella sökanden/sökanden från andra kommuner: Om du håller på att flytta till Helsingfors är det bra att ansöka om en plats inom småbarnspedagogiken redan från utlandet eller från en annan kommun. Du behöver inget finsk personnummer eller adress i Helsingfors - dina uppgifter kan uppdateras senare.
Mer om tjänsterna...

<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40   >
02.11.2022 09:28