Hoppa till innehållet

Stadens tjänster


Sök med tjänstens namn:


Tjänsterna i alfabetisk ordning:  


Se också

Utskrivbar blankett
Tillstånd
Ansökningar


Socialhandledning för barnfamiljer är stöd, handledning och rådgivning för barnfamiljer i olika livssituationer.
Mer om tjänsterna...
Socialhandledningen för barnfamiljer stöder dig och din familj i föräldraskapet och uppfostran av barnen.
Mer om tjänsterna...
Målet med servicen är att stödja personens egen aktivitet och hela familjens kontroll över livet.
Mer om tjänsterna...
Socialhandledaren stödjer familjer med närståendevård genom att till exempel tillhandahålla information om tjänster och hjälpa dem att fylla i ansökningar.
Mer om tjänsterna...
Socialjouren hjälper brådskande personer som behöver vård, trygghet och hjälp på kvällar och veckoslut.
Mer om tjänsterna...
Socialrådgivningen betjänar helsingforsbor i alla frågor som gäller vuxensocialarbete.
Mer om tjänsterna...
Målet är att stödja och främja den handikappade personens möjligheter att aktivt och självständigt klara sig på egen hand samt att minska de begränsningar eller hinder som skadan orsakar.
Mer om tjänsterna...
Vi stödjer äldre personers välmående och funktionsförmåga med hjälp av socialt arbete och handledning.
Mer om tjänsterna...
Via den avgiftsbelagda tjänsten kan man få exakta data från grundundersökningar på byggplatser.
Mer om tjänsterna...
Byggnadens ägare och innehavare samt verksamhetsidkaren är skyldiga att sörja för regelbunden sotning.
Mer om tjänsterna...
Specialtandläkaren behandlar munsjukdomar som kräver specialkompetens.
Mer om tjänsterna...
Över tolv meter långa fordon måste ha specialtillstånd för att köra in i det avgränsade området i Helsingfors stadskärna. Tillståndet berättigar inte att avvika från måtten och massorna i fordonsförordningen (längd, bredd, höjd, total massa och axelmassa).
Mer om tjänsterna...
I alla grundskolor finns en mångsidig speciallärare som ger specialundervisning på deltid.
Mer om tjänsterna...
Specialvårdspolikliniken är en specialenhet för öppen vård av de svårskötta patienter med symptom av våldsamhet bosatta i Helsingfors.
Mer om tjänsterna...
I språkbadsklasserna studerar finskspråkiga barn till största delen på svenska.
Mer om tjänsterna...
Med språkbad avses den modell för inlärning av ett främmande språk där man tillägnar sig språket genom att använda det i ett naturligt sammanhang och i meningsfulla situationer.
Mer om tjänsterna...
Kurserna i finska och svenska är avsedda för föräldrar som vårdar sina under 3-år gamla barn hemma.
Mer om tjänsterna...
Kompetenscentret Stadin osaamiskeskus erbjuder invandrare rehabiliterings-, utbildnings- och sysselsättningstjänster.
Mer om tjänsterna...
Sysselsättningsunderstöd beviljas föreningar och stiftelser för verksamhet som främjar helsingforsarnas sysselsättningsmöjligheter.
Mer om tjänsterna...

<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39   >
02.11.2022 09:28