Hoppa till innehållet

Stadens tjänster


Sök med tjänstens namn:


Tjänsterna i alfabetisk ordning:  


Se också

Utskrivbar blankett
Tillstånd
Ansökningar


Man strävar efter att i första hand ordna det särskilda stödet för eleven i närskolan och i samband med annan undervisning. Om det inte är möjligt letar man efter den närmsta skola som lämpar sig för ändamålet och en plats i en specialklass.
Mer om tjänsterna...
Valet av boende meddelas i regel på efterhand. Skicka i så fall uppgifterna om valda hyresgäster (inklusive hyresgäster som byter bostad) samlade i en Excel-tabell en gång i månaden till enheten för bostadstjänster.Företag och samfund som inte har haft ARA-hyresbostäder i Helsingfors tidigare utgör ett undantag. De måste skicka in informationen om sina val av boende inklusive bilagorna och ansökningarna för godkännande på förhand innan objektet färdigställs.I vissa situationer är det nödvändigt att frångå anvisningarna om val av boende. Om det är fallet, kontakta enheten för bostadstjänster per e-post.
Mer om tjänsterna...
Om du rör dig mycket ute i naturen i vissa områden i Helsingfors rekommenderar Institutet för hälsa och välfärd att du tar vaccin mot fästingburen hjärninflammation. .
Mer om tjänsterna...
Inom talterapitjänsterna för barn undersöker och habiliterar man barn och ungdomar under 16 år som har utmaningar med talet, språket och/eller interaktionen.
Mer om tjänsterna...
Tandläkaren främjar din mun- och tandhälsa samt behandlar sjukdomar.
Mer om tjänsterna...
Vi utför tandreglering för att korrigera svåra bettfel.
Mer om tjänsterna...
Tandskötaren främjar din mun- och tandhälsa.
Mer om tjänsterna...
Vi utför undersökningar av mun- och tandhälsa för vuxna i alla åldrar.
Mer om tjänsterna...
Betydelsen av den egna munvården blir viktigare när du blir äldre. Det är bra att gå på mun- och tandundersökningar regelbundet.
Mer om tjänsterna...
Mun- och tandhälsovården tillhandahåller tjänster för Helsingforsbor och personer som valt Helsingfors som vårdplats.
Mer om tjänsterna...
Vi erbjuder barn och ungdomar avgiftsfri tandvård ända från spädbarnsåldern tills de är fullvuxna.
Mer om tjänsterna...
Fiskehamnens tandklinik erbjuder individuell tandvård som beaktar utvecklingsstörda klienters specialbehov i fall där tandvården inte lyckas på vanligt sätt vid den egna närkliniken.
Mer om tjänsterna...
Med hjälp av tjänsten kan du t.ex. titta på, avboka eller omboka mottagningstider.
Mer om tjänsterna...
Vi erbjuder grundläggande akuttandvård på vardagar på Mun- och tandcentret samt på Fiskehamnens tandklinik.
Mer om tjänsterna...
Idrottsservices tennisplaner är avgiftsfria utomhusplaner som spelarna fritt får använda.
Mer om tjänsterna...
Inom det terapeutiska arbetet med spädbarnsfamiljer stöder och vårdar man familjer som ska få barn eller som har barn under ett år, och som har bekymmer med interaktionen med spädbarnet.
Mer om tjänsterna...
Kafé- och restauranginnehavare har möjlighet att använda områdena framför sina affärslokaler föruteservering.
Mer om tjänsterna...
Tillfällig dagvård är avsedd för dem som behöver dagvård under en viss tid.
Mer om tjänsterna...
Tillfällig vård ordnas för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning som stöd för hemmaboende.
Mer om tjänsterna...

<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37   >
08.09.2020 09:25