Hoppa till innehållet

Stadens tjänster


Sök med tjänstens namn:


Tjänsterna i alfabetisk ordning:  


Se också

Utskrivbar blankett
Tillstånd
Ansökningar


Missbrukarpoliklinikerna och ungdomsstationerna erbjuder stöd åt närstående till personer med missbruksproblem.
Mer om tjänsterna...
För klienter som bor i stödbostäder utarbetas en serviceplan och en stöd-/handledningsplan samt fattas ett beslut om stödtjänsten för boende.
Mer om tjänsterna...
Stödbostäder är avsedda för bostadslösa ensamma personer och par som fyllt 18 år och som behöver stöd i sitt boende och sin livshantering.
Mer om tjänsterna...
Huvudmålet med det stödda arbetet är att sysselsätta servicetagaren med lönearbete på endera hel- eller deltid.
Mer om tjänsterna...
Den stödda sysselsättningsservicen erbjudet arbetscoaching med huvudmål att klienten blir sysselsatt antingen på heltid eller deltid. Arbetscoachingen sker individuellt.
Mer om tjänsterna...
Stödfamiljen ger tid och sällskap åt ett barn som behöver särskilt stöd.
Mer om tjänsterna...
Här hittar du kontaktuppgifter till barnskyddets stödfamiljsverksamhet.
Mer om tjänsterna...
En handikappad person kan t.ex. gå till hobbyer med en stödperson. Syftet är att stöda skapande och upprätthållande av sociala relationer.
Mer om tjänsterna...
Du får stöd och hjälp av oss i frågor som rör mottagningsfamilj.
Mer om tjänsterna...
Närståendevårdarens arbete stöds genom de lagstadgade ledigheterna.
Mer om tjänsterna...
Vi bedömer servicebehov tillsammans med svenskspråkgia äldre och deras anhöriga. Vi erbjuder också gerontologiskt socialarbete och stödtjänster för närståendevårdare.
Mer om tjänsterna...
På servicecentralen kan du till exempel delta i en svenskspråkig diskussionsgrupp eller motionsgrupp.
Mer om tjänsterna...
Dagcentret Symppis erbjuder hälsorådgivning, gröt och en trygg vistelseplats för dig som har missbruksproblem och lider av psykisk ohälsa.
Mer om tjänsterna...
Mobila Symppis ger hälsorådgivning på olika håll i staden på vardagar.
Mer om tjänsterna...
När du behöver stöd med att söka arbets- eller utbildningsplats, information om förmåner under arbetslösheten eller kontakt med din egna sakkunniga, kan du kontakta Helsingfors stads sysselsättningstjänster.
Mer om tjänsterna...
När du behöver stöd med att söka arbets- eller utbildningsplats, information om förmåner under arbetslösheten eller kontakt med din egna sakkunniga, kan du kontakta Helsingfors stads sysselsättningstjänster per telefon.
Mer om tjänsterna...
Målet med sysselsättningsverksamheten vid Symppis är att förtydliga alternativen vid yrkes- och karriärval eller att stödja återgången till arbetsmarknaden.
Mer om tjänsterna...
Tillståndets giltighetstid upphör automatiskt när betalningsperioden tar slut. Om du vill kan du säga upp tillståndet mitt i betalningsperioden genom att meddela om uppsägningen till stadsmiljösektorns kundtjänst eller elektroniskt med webblanketten.Om tillståndet innehåller uppgifter för två fordon, sägs tillståndet upp genom att leverera det till kundtjänsten per post eller personligen.
Mer om tjänsterna...
Tillståndets giltighetstid upphör automatiskt när betalningsperioden tar slut. Om du vill kan du säga upp tillståndet mitt i en betalningsperiod per e-post eller genom att lämna tillbaka tillståndet till stadsmiljösektorns kundtjänst. Vi betalar tillbaka pengarna för de månader som betalats på förhand.
Mer om tjänsterna...

<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41   >
02.11.2022 09:28