Hoppa till innehållet

Stadens tjänster


Sök med tjänstens namn:


Tjänsterna i alfabetisk ordning:  


Se också

Utskrivbar blankett
Tillstånd
Ansökningar


Med hjälp av tjänsten kan du t.ex. titta på, avboka eller omboka mottagningstider.
Mer om tjänsterna...
Vi erbjuder grundläggande akuttandvård på vardagar på Mun- och tandcentret samt på Fiskehamnens tandklinik.
Mer om tjänsterna...
Idrottsservices tennisplaner är avgiftsfria utomhusplaner som spelarna fritt får använda.
Mer om tjänsterna...
Vi stöder föräldrar som väntar barn eller familjer som har barn under ett år och är oroliga över interaktionen med babyn.
Mer om tjänsterna...
Kafé- och restauranginnehavare har möjlighet att använda områdena framför sina affärslokaler föruteservering.
Mer om tjänsterna...
Kontakta tidsbokningen för underhållet när dina hjälpmedel behöver underhåll. Du kan boka tiden per telefon eller elektroniskt.
Mer om tjänsterna...
Tillfällig dagvård är avsedd för dem som behöver dagvård under en viss tid.
Mer om tjänsterna...
Du kan få tillfällig hemvård om din funktionsförmåga tillfälligt försämras.
Mer om tjänsterna...
Tillfällig vård ordnas för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning som stöd för hemmaboende.
Mer om tjänsterna...
Om arbetet på gatan eller i parken påverkar fotgängarna, cykeltrafiken eller övrig fordonstrafik behövs en plan för tillfälliga trafikarrangemang.
Mer om tjänsterna...
För att få ett dokument som ger rätt att föra ett lik från ett land till ett annat krävs att tillsynsmyndigheten är på plats och kontrollerar att likkistan tillsluts på rätt sätt.
Mer om tjänsterna...
Du behöver ett tillstånd för miljöåtgärder för jordbyggnadsarbeten och i vissa fall för trädfällning. Ett utlåtande om miljöåtgärder kan räcka vid mindre projekt.
Mer om tjänsterna...
Stadsmiljösektorn beviljar tillstånd i första hand för byggande på allmänna områden: på gator, torg och i parker.
Mer om tjänsterna...
Miljötjänsterna övervakar att företagen och stadsborna följer avfallslagen.
Mer om tjänsterna...
Stadens lagstadgade uppgift är att övervaka valet av boende till ARA-hyresbostäderna. Vid Helsingfors stad ansvarar enheten för bostadstjänster inom stadsmiljösektorn för denna uppgift.
Mer om tjänsterna...
Stadsmiljösektorns emheten fö mijöhälsa har som uppgift att övervaka de sanitära förhållandena i offentliga lokaler, till exempel daghem, skolor, läroanstalter och övriga liknande vistelseutrymmen.
Mer om tjänsterna...
Stadsmiljösektorns enheten fö miljöhälsa har som uppgift att övervaka de sanitära förhållandena i skönhetssalonger, tatueringsstudior och övriga liknande hygienlokaler.
Mer om tjänsterna...
Helsingfors byggnadstillsynet arkiverar ritningar och tillståndsdokument gällande byggprojekt i Helsingfors. Man kan bekanta sig med dem i arkivet samt köpa kopior i arkivet eller i e-tjänsten Lupapiste Kauppa.
Mer om tjänsterna...
Arbetar du vid Helsingfors stad eller söker du jobb vid staden? Vi tillhandahåller våra anställda tjänstebostäder med hyresavtal som gäller tills vidare.
Mer om tjänsterna...

<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40   >
02.11.2022 09:28