Hoppa till innehållet

Stadens tjänster


Sök med tjänstens namn:


Tjänsterna i alfabetisk ordning:  


Se också

Utskrivbar blankett
Tillstånd
Ansökningar


Om inledande av livsmedelsverksamhet utomhus (mobil livsmedelslokal) ska göras en registreringsanmälan om verksamheten i enlighet med livsmedelslagen 10 §.
Mer om tjänsterna...
När du vill placera en permanent reklamanordning på ett allmänt område som du avser använda för att hyra ut reklamplatser åt företagare, krävs det ett hyresavtal.
Mer om tjänsterna...
Basuppgiften för utredningen av arbetsförmågan är att utreda och bedöma klientens arbets- och funktionsförmåga samt möjligheterna till rehabilitering.
Mer om tjänsterna...
Behovet av service måste utredas tillsammans med den äldre personen och vid behov även hans eller hennes anhöriga, närstående eller den intressebevakare som utsetts för personen.
Mer om tjänsterna...
Varje fastighet ska ha en skriftlig utredning om behandlingssystemet för avloppsvatten som uppstår på fastigheten.
Mer om tjänsterna...
På SAS-kontoret koordineras Helsingfors stads vårdkedjor.
Mer om tjänsterna...
Du får de vaccinationer som hör till det nationella vaccinationsprogrammet avgiftsfritt på din hälsostation.
Mer om tjänsterna...
Du kan ta de vaccin du behöver för din resa på din egen hälsostation eller vid vaccinationspunkterna.
Mer om tjänsterna...
Barn i rådgivningsålder vaccineras avgiftsfritt på rådgivningsbyrån.
Mer om tjänsterna...
För valannonsering på allmänna områden behövs markägarens tillstånd. Du behöver ett tillstånd för att arrangera en valtillställning på en gata, ett torg eller i en park, om tillställningen begränsar den allmänna användningen av området.
Mer om tjänsterna...
Vi flyttar fordonet till andra sidan gatan, till en gata i närheten eller till Helsingfors flyttcentrum för fordon. Om du inte hittar din bil, kan du få reda på var bilen är genom att ringa till stadsmiljösektorns kundtjänst eller polisen, eller med hjälp av sms-tjänsten.
Mer om tjänsterna...
Miljötillstånd behövs inte för sådan kortvarig verksamhet av försöksnatur.
Mer om tjänsterna...
Alla invånarhus ska fungera som vardagsrum och samlingsplatser för invånarna.
Mer om tjänsterna...
Lekparker erbjuder verksamhet för skolelever eftermiddagar och under skolloven. Lekparken är en verksamhetsmiljö där skoleleverna är välkomna att leka och delta i aktiviteter.
Mer om tjänsterna...
Vi som arbetar vid verksamhetscentren stödjer närståendevårdens familjer bestående av äldre personer.
Mer om tjänsterna...
Till stadsmiljösektorns livsmedelssäkerhetenhetens veterinärer hör djurskydd för Helsingforsbornas djur, bekämpning av djursjukdomar och ordnande av vård för hittedjur.
Mer om tjänsterna...
I Helsingfors finns 14 vinterbadplatser och det är vinterbadarklubbarna som ansvarar för dem.
Mer om tjänsterna...
Idrottsservice sköter om 13 vinterförvaringsplatser för båtar.
Mer om tjänsterna...
Förbindelse med ljud- och bild kompletterar hemvården och trygghetstelefonen.
Mer om tjänsterna...

<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41   >
02.11.2022 09:28