Hoppa till innehållet

Stadens tjänster


Sök med tjänstens namn:


Tjänsterna i alfabetisk ordning:  


Se också

Utskrivbar blankett
Tillstånd
Ansökningar


Barn i rådgivningsålder vaccineras avgiftsfritt på rådgivningsbyrån.
Mer om tjänsterna...
För valannonsering på allmänna områden behövs markägarens tillstånd. Du behöver ett tillstånd för att arrangera en valtillställning på en gata, ett torg eller i en park, om tillställningen begränsar den allmänna användningen av området.
Mer om tjänsterna...
Vi flyttar fordonet till andra sidan gatan, till en gata i närheten eller till Helsingfors flyttcentrum för fordon. Om du inte hittar din bil, kan du få reda på var bilen är genom att ringa till stadsmiljösektorns kundtjänst eller polisen, eller med hjälp av sms-tjänsten.
Mer om tjänsterna...
Miljötillstånd behövs inte för sådan kortvarig verksamhet av försöksnatur.
Mer om tjänsterna...
Alla invånarhus ska fungera som vardagsrum och samlingsplatser för invånarna.
Mer om tjänsterna...
Lekparker erbjuder verksamhet för skolelever eftermiddagar och under skolloven. Lekparken är en verksamhetsmiljö där skoleleverna är välkomna att leka och delta i aktiviteter.
Mer om tjänsterna...
Vi som arbetar vid verksamhetscentren stödjer närståendevårdens familjer bestående av äldre personer.
Mer om tjänsterna...
Till stadsmiljösektorns livsmedelssäkerhetenhetens veterinärer hör djurskydd för Helsingforsbornas djur, bekämpning av djursjukdomar och ordnande av vård för hittedjur.
Mer om tjänsterna...
I Helsingfors finns 14 vinterbadplatser och det är vinterbadarklubbarna som ansvarar för dem.
Mer om tjänsterna...
Idrottsservice sköter om 13 vinterförvaringsplatser för båtar.
Mer om tjänsterna...
Förbindelse med ljud- och bild kompletterar hemvården och trygghetstelefonen.
Mer om tjänsterna...
Teamet för vuxensocialarbete kartlägger klientens livssituation och utifrån det funderar man tillsammans ut vilka tjänster och stödformer det behövs.
Mer om tjänsterna...
Öppenvårdstjänsterna på missbrukarpoliklinikerna och ungdomsstationen är avsedda för personer som behöver hjälp med sina drogberoenden och andra beroenden.
Mer om tjänsterna...
Närståendevårdarens ledighet kan ordnas i det egna hemmet eller i ett servicehus.
Mer om tjänsterna...
På hälsostationen ger vårdaren hälsorådgivning, följer upp långvariga sjukdomar och utför olika åtgärder, till exempel tar bort stygn.
Mer om tjänsterna...
Haartmanska sjukhuset och Malms sjukhus jour har vårdavdelningar som stöder jourens verksamhet.
Mer om tjänsterna...
Ni kan besöka oss utan tidsbokning för att avtala om underhåll för barn.
Mer om tjänsterna...
WelcomeGuide.fi-webbtjänst guidar dig om vad du ska göra när du flyttar till Finland.
Mer om tjänsterna...
Skolorna i Helsingfors använder internettjänsten Wilma. Via den får föräldrarna information om sina barns undervisningsarrangemang och undervisning. Wilma används även av elever och studerande själva för uppföljning av de egna studierna och i gymnasierna bland annat för kursanmälning.
Mer om tjänsterna...

<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41   >
02.11.2022 09:28