Hoppa till innehållet

Stadens tjänster


Sök med tjänstens namn:


Tjänsterna i alfabetisk ordning:  


Se också

Utskrivbar blankett
Tillstånd
Ansökningar


När tjänsterna inom öppenvården inte är tillräckliga, kan du få hjälp med att bryta ett långvarigt missbruk genom dygnetruntvård på en avdelning.
Mer om tjänsterna...
Idrottsservices har nio badplatser utan övervakning eller tjänster.
Mer om tjänsterna...
Det finns 12 allmänna badstränder och dessutom 14 mindre allmänna badstränder i Helsingfors.
Mer om tjänsterna...
Vårt råd när du söker information om att erkännande av föräldrarskap och avtal om barns vårdnad, boende, umgängesrätt och underhåll.
Mer om tjänsterna...
Vårt råd när du söker information om att erkännande av föräldrarskap och avtal om barns vårdnad, boende, umgängesrätt och underhåll.
Mer om tjänsterna...
Vid ettårskontrollen ger vi föräldrarna handledning och råd om barnets munvård och kost.
Mer om tjänsterna...
I ett barnhem är barnens och ungdomarnas vardag så trygg som möjligt och miljön likt ett hem.
Mer om tjänsterna...
Vi på barnrådgivningen följer barnets tillväxt och utveckling tillsammans med dig och stöder hela familjens välbefinnande.
Mer om tjänsterna...
Barnskyddets uppgift är att trygga barnets rättigheter samt att stödja föräldrarna och andra vårdnadshavare i fostringsuppgiften.
Mer om tjänsterna...
Familjerådslaget stödjer de anhöriga att vara delaktiga i ett sådant barns liv, som är klient inom barnskyddet eller det familjesociala arbetet.
Mer om tjänsterna...
Barnskyddslagen kräver att barnets närståendenätverk kartläggs om man är tvungen att placera barnet utanför hemmet.
Mer om tjänsterna...
Klienter inom socialarbetet för placeringar utom hemmet är barn och unga som omhändertagits och bor i en fosterfamilj, i ett professionellt familjehem eller på en barnskyddsanstalt.Tjänsten är avsedd för helsingforsbor.
Mer om tjänsterna...
En frivillig stödperson är en trygg vuxen vän till ett barn eller en ung person som är i åldern 7-17 år.
Mer om tjänsterna...
En behörig planerare har tillräcklig utbildning och erfarenhet av motsvarande uppgifter. Byggnadstillsynen bedömer planerarnas behörighet projektvis.
Mer om tjänsterna...
Vi erbjuder rådgivning, stöd och hjälp för barnfamiljer som är i en mycket ansträngd livssituation.
Mer om tjänsterna...
Under bedömnings- och rehabiliteringsperioden bedöms klientens kognitiva, psykiska, fysiska och sociala handlingsförmåga.
Mer om tjänsterna...
I Helsingfors stads område finns 38 befolkningslarm. Räddningsverket ansvarar för deras uppehåll.
Mer om tjänsterna...
Man kan ansöka om befrielse från anslutning till vatten- och avloppsnätet.
Mer om tjänsterna...
Enligt EU:s allmänna dataskyddsförordningen personen har rätt att veta huruvida personuppgifter som rör honom eller henne håller på att behandlas och vilka uppgifter om honom eller henne som har sparats.En person vars uppgifter samlas i stadens register när han eller hon använder stadens tjänster kan genom den här tjänsten framföra en begäran om insyn i sina uppgifter. Insyn i personuppgifter kan också begäras av en vårdnadshavare, en intressebevakare eller en befullmäktigade.
Mer om tjänsterna...

<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41   >
02.11.2022 09:28