Hoppa till innehållet

Stadens tjänster


Sök med tjänstens namn:


Tjänsterna i alfabetisk ordning:  


Se också

Utskrivbar blankett
Tillstånd
Ansökningar


Reservera tid för presentering av specialplaner från byggnadstillsynens kundservice.
Mer om tjänsterna...
Sammanslutningar, organisationer, gemenskaper, företag och privatpersoner kan boka fostrans- och utbildningssektorns lokaler för kvällsbruk och fritidsbruk. Du kan boka lokaler i skolor, läroanstalter, lekparker och daghem.
Mer om tjänsterna...
Med borgenslån kan man bygga vanliga hyreshus men inte hus för speciella grupper.
Mer om tjänsterna...
Du kan kontakta adoptionsrådgivningen om du överväger att adoptera bort ditt barn.
Mer om tjänsterna...
Miljötjänsternas team för boendehälsa kan göra en bostadsinspektion om du misstänker hälsoolägenheter. Bostadsinspektionen hjälper till att reda ut bland annat problem med inomhusluft, mögel och buller.
Mer om tjänsterna...
Bostadsrättsboende är en mellanform mellan hyres- och ägarboende.
Mer om tjänsterna...
Staden säljer och arrenderar ut tomter för byggande av småhus, flervåningshus och radhus.
Mer om tjänsterna...
I byggnadens planeringsskede står räddningsmyndigheten till tjänst med råd och handledning i brandtekniska frågor.
Mer om tjänsterna...
Räddningsverket utför inom sitt område allmänna, tidsbundna brandsyner samt andra tillsynsuppgifter och regionala riskhanteringsåtgärder.
Mer om tjänsterna...
Räddningsverket arrangerar utbildning i brandsäkerhet i hemmet och på arbetsplatsen.
Mer om tjänsterna...
Helsingfors stad hyr ut platser på broräcken för banderollreklamer.
Mer om tjänsterna...
Övervakar en minderårig persons bästa vid polisförhör och domstolshandläggningar.
Mer om tjänsterna...
Om du behöver brådskande vård, gör en symtombedömning på omaolo.fi eller kontakta hälsostationen vardagar klockan 8-16 hälsostationen och övriga tider Jourhjälpen, tfn 116117.
Mer om tjänsterna...
Vid bröstcancerscreening, det vill säga mammografi, strävar man efter att genom att undersöka brösten hitta bröstcancer då den är i ett tidigt skede. Bröstcancer är den vanligaste formen av cancer bland kvinnor.
Mer om tjänsterna...
För tillfälliga aktiviteter som kan leda till särskilt störande ljud måste skriftlig anmälan i förväg inges till stadsmiljösektorns miljötjänsters miljöskyddsenheten.
Mer om tjänsterna...
En e-tjänst där du kan lämna anmälan om åtgärder eller händelser som orsakar tillfälligt buller eller skakningar, såsom byggande eller offentliga tillställningar, om bullret eller skakningarna kan antas bli speciellt störande.
Mer om tjänsterna...
Beställ byggbarhetsutreding av en bergvärmebrunn där du får information om en bergvärmebrunn kan byggas på din tomt. Ansök om att lägga till bergvärme i markarrendeavtalet. Ingå ett arrende- eller placeringsavtal med staden.
Mer om tjänsterna...
Bygglov behövs till exempel för nybyggande, tillbyggnad eller stora renoveringsprojekt. Om det är fråga om en mindre byggnads- och husteknisk reparation eller ändring, behövs inget bygglov utan man kan göra ett utlåtande.
Mer om tjänsterna...
I bygglov kan förutsättas att ett servitut stiftas. Servitut betyder en fastighets rätt att använda eller på motsvarande sätt nyttja en annan fastighet. Byggnadsservitut stiftas genom ansökan till byggnadstillsynen.
Mer om tjänsterna...

<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41   >
02.11.2022 09:28