Hoppa till innehållet

Stadsarkivets service

Bild: Tuukka Jaromaa.

Stadsarkivets samlingar ger en god bild av Helsingfors förflutna och utveckling. Stadsarkivet i Helsingfors är ett av Finlands största offentliga arkiv.

Våra samlingar innehåller:

  • över 20 år gamla varaktigt förvarade dokument och handlingar från stadens verk och inrättningar
  • dokument och handlingar från verk och inrättningar som nedlagts
  • arkivmaterial från föreningar, husbolag och privatpersoner i Helsingfors.

Till våra mest anlitade dokument och handlingar hör bl.a.:

  • Stadsfullmäktiges resp. –styrelsens protokoll
  • Polisinrättningens adressregister (1907-1973)
  • Magistratens protokoll (1721-1930)
  • Skolors elevmatriklar
  • Arkiv från de områden som anslöts till Helsingfors vid den stora inkorporeringen 1946
  • Dokument i anknytning till de olympiska spelen


Närmare uppgifter om samlingarna finns i arkivdatabasen Sinetti (på finska) och i forskarbetjäningens olika arkivförteckningar och sökregister. Arkivdatabasen innehåller också i digital form en betydande del av de kartor och ritningar som finns vid arkivet. De dokument och handlingar som förvaras på Stadsarkivet kan på förhand beställas via arkivdatabasen Sinetti för framtagning till Forskarsalen. Samlingarna täcker i huvudsak tiden från 1720-talet till början av 1990-talet, men den äldsta bevarade handlingen är från år 1569. Målsättningen för vår kundbetjäning är att ge sakkunnig och effektiv service.

I huvudsak är dokumenten och handlingarna på Stadsarkivet offentliga. Kunderna får läsa dem i arkivets forskarsal. Det kostar ingenting, men för kopior uppbärs en avgift. Stadsarkivet har ett handbibliotek kring temat Helsingfors.

Stadsarkivet leder stadens arkivväsende och verkar som centralarkiv för stadens verk och inrättningar. Mera om Stadsarkivets och det förvarade materialets historia.

Stadsarkivet har en filial i Havshuset, där mellanarkivet för stadens gemensamma system Ahjo förvaras. Där förvaras över ett år gamla dokument från Ahjo i pappersformat samt, på särskilt avtalat vis, arkiv från nedlagda registraturer.10.03.2020 16:17