Hoppa till innehållet

Stadsarkivets kundbetjäning

Bild: Tuukka Jaromaa.

Helsingfors stadsarkivs samlingar är en viktig länk till livet i Helsingfors, dess förflutna, nuläge och framtid. Vi är stolta över att få ha hand om dem.

Vår målsättning är att:

* upprätthålla arkivsamlingar som berättar om vad Helsingfors och dess invånare genomlevt
* ge behändig tillgång till den information vi förfoga över
* sörja för att våra samlingar kan nås av en bred allmänhet
* utveckla vårt kunnande så att vi kan ge högklassig service
* ge effektiv betjäning med hjälp av nyaste tillgängliga teknologi.

Av oss kan våra kunder vänta sig:

* artig och sakkunnig vägledning
* forskarutrymmen med trådlöst internet, strömuttag för laptops samt apparater för att läsa / kopiera mikrofilm
* tillgång till alla våra katalogiserade och offentliga arkivdata, och även elektronisk tillgång till katalogdata
* förfrågningar besvaras inom 10 arbetsdagar (per brev, per telefon eller elektroniskt)
* dokument och handlingar tas så gott det går fram på högst 20 minuter
* det mest anlitade arkivmaterialet finns i digital form eller på mikrofilm.

Av våra kunder önskar vi:

* tystnad i allmänna utrymmen
* varsamt hanterande av dokument och handlingar enligt våra anvisningar
* iakttagande av anvisningarna för läsapparater
* förståelse för att precis alla dokument och handlingar inte står till förfogande. Begränsningarna kommer sig av att handlingarna kan innehålla konfidentiell information eller att de kan ta skada av hanteringen
* uppbygglig respons beträffande vår service, så att vi kan förbättra den.

Vi vill att Helsingfors stadsarkiv skall vara ett utomordentlig bra arkiv och vi ser förändringar i vår service som en del av ett utvecklingsarbete som ständigt fortgår. Många av de förändringar vi gjort de senaste åren har kommit sig av respons från våra kunder. Vi tycker det är viktigt att upprätthålla denna typ av tankeutbyte på alla plan. Vi är alltid intresserade av våra kunders uppfattning om vår service.06.12.2019 08:17