Hoppa till innehållet

Digital tillgänglighet

Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster förpliktar den offentliga sektorn att följa kraven i Europeiska unionens tillgänglighetsdirektiv. WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) är en internationell uppsättning riktlinjer om tillgängligheten av webbinnehåll. Enligt lagen ska webbplatser och applikationer uppfylla kriterierna på nivåerna A och AA i rekommendationerna WCAG 2.1.

Tillgängliga digitala tjänster är lätta att använda för alla användare, även för äldre och personer med olika slags funktionsnedsättningar. Då tillgängligheten har beaktats kan så många människor som möjligt utnyttja digitala tjänster självständigt.

Helsingfors stads mål

Helsingfors mål i fråga om tillgängligheten av digitala tjänster är att uppnå minst nivån AA- eller bättre enligt WCAG-riktlinjerna.

Tillgänglighetsutlåtande

Efter en övergångstid kommer alla stadens tjänster att förses med ett tillgänglighetsutlåtande. I utlåtandet berättas hur bra en webbsida eller applikation motsvarar tillgänglighetskraven och hur det är möjligt att lämna tillgänglighetsrespons till staden eller tillsynsmyndigheten.
12.08.2022 12:51