Hoppa till innehållet

Statistik och forskning

Enheten stadsforskning och –statistik vid Helsingfors stadskansli bedriver omfattande stadsforskning och sörjer för stadens statistikväsendes basdataförråd, statistiska publikationer och informationstjänst.

Aktuellt om statistik och forskning i Helsingfors


Forskningsstipendier

Publikationer om statistik och forskning (på finska) >>21.03.2022 08:00