Hoppa till innehållet

Statistik och forskning

Enheten stadsforskning och –statistik vid Helsingfors stadskansli bedriver omfattande stadsforskning och sörjer för stadens statistikväsendes basdataförråd, statistiska publikationer och informationstjänst.

Aktuellt om statistik och forskning i Helsingfors


Pris för examensarbeten (förslag kan skickas in t.o.m. 13.10.2020) >>

Publikationer om statistik och forskning (på finska) >>03.09.2020 15:54