Suoraan sisältöön

Statistik och forskning

Enheten stadsforskning och –statistik vid Helsingfors stadskansli bedriver omfattande stadsforskning och sörjer för stadens statistikväsendes basdataförråd, statistiska publikationer och informationstjänst.

Aktuellt om statistik och forskning i Helsingfors


Helsingfors stads forskningsstipendier 2019 >>

Publikationer om statistik och forskning (på finska) >>DELA
25.02.2019 10:45