Hoppa till innehållet

Databaser

Databaser

Statistiska uppgifter som upprätthålls av enheten stadsstatistik och -forskning finns i följande databaser: 

Områdesdatabasen för Helsingforsregionen

Områdesdatabasen för Helsingforsregionen innehåller statistiska tidsserier (statistik angiven med vissa tidsintervaller) om olika delar av Helsingfors. Data ingår också om statistikområden i Esbo och Vanda samt om Helsingforsregionen och Nyland. Finns bara på finska.

Helsinki Region Infoshare

Helsinki Region Infoshare är en gemensam service för öppna data upprätthållen av städerna Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla. De data som ingår står till allmänhetens fria förfogande avgiftsfritt och gäller dessa städer och/eller hela Helsingforsregionen.

Databasen Nordstat

Nordstat är anknuten till Områdesdatabasen för Helsingforsregionen och innehåller statistik om nordiska storstäder jämte omgivande stadsregioner. Finns på finska, svenska och engelska.

Bibliotekets samlingsdatabas

Databasen innehåller uppgifter om publikationer som finns i dels faktacentralens bibliotek, dels stadsarkivets handbiblioteks samlingar. Man kan söka publikationer utgående från bl.a. ämnesområde, författare eller utgivningsår. Databasen innehåller också direkta länkar till de av faktacentralens publikationer som utgivits elektroniskt. Finns bara på finska.

Informationstjänsten om Helsingforsstatistik 

Stadsfaktas sakkunniga hjälper också till att hitta önskad statistik om Helsingfors. Korta informationsförfrågningar kan göras via Helsingfors stads elektroniska responssystem.

Databas om helsingforsarnas välbefinnande

Databasen innehåller uppgifter om helsingforsarnas välbefinnande. Välfärdsstatistikerna och ‑indikatorerna är uppdelade enligt olika befolkningsgrupper. För tillfället är databasens indikatorer för ungdomarnas välbefinnande färdiga och indikatorerna för barnens välfärd byggs upp. Finns bara på finska.
06.12.2019 08:09