Hoppa till innehållet

Forskningsprojekt

Forskningsprojekt

Helsingfors stads statistik- och forskningsprogram styr stadens statistik- och forskningsverksamhet och dess utveckling. Verksamheten syftar till att Helsingfors nu och i fortsättningen är en stad med styrförmåga som är medveten om sin omvärld och utveckling.

Inom stadens ledarskap och utveckling behövs pålitliga statistiska uppgifter och fördjupade och analytiska forskningsdata. Pålitlig och lättåtkomlig information förbättrar kvaliteten på beslutsfattandet och växelverkan mellan staden och invånarna.

Stadens strategiska mål styr prioritetsområdena inom statistik- och forskningsverksamheten. Med hjälp av statistik och forskning produceras en mångsidig bild av stadens tillstånd och utveckling också i syfte att stöda nya strategiska val. På den här webbsidan beskrivs de projekt som genomförade under programperioden 2016–2018.

Projekten inom statistik- och forskningsverksamheten fördelade i sex olika delområden enligt tema. Delområdena är:

• befolkning
• invandring
• välfärd och hälsa
• ekonomi och konkurrenskraft
• boende, stadsstruktur och miljö
• stadskultur och delaktighet06.12.2019 08:07