Hoppa till innehållet

Kontakt och respons

Kontaktuppgifterna till enheten stadsforskning och -statistik

E-postadresserna följer formen fornamn.efternamn(at)hel.fi om annat inte är angivet.

Timo Cantell
stadsfaktachef
Telefon +3589 310 73362

Katja Vilkama
forskningschef
Telefon +3589 310 78396

Ari Jaakola
statistik- och informationstjänstchef
Telefon +3589 310 43608

Katri Lehtonen
kommunikationsplanerare
Telefon +3589 310 70677
E-post: katri.lehtonen(at)hel.fi

Teemu Vass
planerare / informatör
Telefon +3589 310 64806

Mera kontaktuppgifter till dem som jobbar med stadsfakta (på finska) >>

Stadens telefonnummer på Webbtjänsten numerot.hel.fi.

Tjänsten ger numren till Helsingfors stads verks och inrättningars telefonväxlar och till de viktigaste enheterna. Stadskansliets anställda finns i huvudsak med.

Sökning görs utgående från vederbörandes namn eller organisation, arbetsuppgift eller yrke, eller ett telefonnummer.

Till tjänsten >>06.04.2021 14:23