Hoppa till innehållet

Stipendier och pris

Helsingfors stad beviljar årligen tre olika erkännanden i penningform för vetenskaplig forskning eller vetenskapliga studier, nämligen forskningsstipendier, pris för examensarbeten och Helsingfors vetenskapspris.

Helsingfors vetenskapspris beviljas som erkänsla för ett betydande vetenskapligt arbete utfört av en helsingforsbo eller som gjorts i Helsingfors. Vetenskapsprisets belopp är 10 000 euro, och det utdelas i maj/juni.

Vetenskapspriset >>

Helsingfors stads forskningsstipendier är avsedda dels för forskare som avlagt högre högskolexamen, i synnerhet sådana som arbetar på sitt licentiatarbete eller sin doktorsavhandling, dels för post doc-forskare. Ansökningstiden för stipendierna är i februari/mars.

Forskningsstipendier >>

Pris för examensarbeten beviljas åt universitets- eller högskolestuderande vars slutarbetes tema anknyter till Helsingfors. Priset utdelas i december, och förslag till mottagare tas emot under höstterminen.

Pris för examensarbeten >> 06.12.2019 08:10